Flexwonen: vergrootglas op communicatie
RAAD BEDUCHT VOOR MISSERS IN PARTICPATIETRAJECT

Flexwonen: vergrootglas op communicatie

Voor de raadsleden is goede communicatie en een helder participatietraject van essentieel belang in het proces om te komen tot flexwoningen in de gemeente. Dat bleek tijdens de bespreking in het Politiek Beraad van de Startnotitie Flexwonen. Bij ’t Ridderspoortje is het allemaal niet goed gegaan, daar is iedereen het wel over eens. De bedoeling is om het heel anders aan te pakken en raad en inwoners mee te nemen in de locatiekeuze, de inpassing en de sociale cohesie na realisatie.
 

Verwarring over percentages

Angst is er voor opnieuw zeperds en misverstanden. En die laatste ontstonden er nu al tussen raad en college. Zo was er bij diverse partijen verwarring over het noemen van percentages spoedzoekers, de beoogde doelgroep voor de tijdelijke woningen. In de notitie werd genoemd: 19 procent jongeren, 63 procent statushouders, 18 procent spoedzoekers zoals gescheiden mensen, senioren, mensen die uitstromen vanuit maatschappelijke opvang die zelfstandig gaan wonen.

 

Wethouder Martin Velten moest uitleggen dat dit niet betekent dat de flexwoningen in die verhoudingen worden ingezet. “In Borne bestaat de groep spoedzoekers hieruit. En dat is ook logisch, omdat we dit jaar een grote taakstelling huisvesting statushouders hebben, die met spoed een woning moeten hebben. Maar de bedoeling van de flexwoningen is om de spanning op de sociale huurmarkt weg te nemen, waardoor bestaande grotere huurwoningen mogelijk vrij komen voor statushouders. Bij de flexwoningen zelf gaan we uit van een goede mix van doelgroepen.”
 

Wat is ‘tijdelijk’?

Een ander misverstand ontstond over de duur van de tijdelijke woningen. Was dat nu 15 jaar of, met mogelijke verlenging, 30 jaar? Daarover bleek zelfs een verschil van mening tussen de projectleider en de wethouder te bestaan. De eerste legde uit dat een langere termijn de financiële haalbaarheid gunstig beïnvloedde, maar Velten verzekerde de raad dat er op voorhand geen woningen voor 30 jaar werden neergezet. “Dan kun je inderdaad net zo goed permanent gaan bouwen. Nee, we gaan tijdelijke woningen neerzetten voor 15 jaar, waarvan de termijn eventueel na 15 jaar verlengd kan worden als we zeggen dat het eigenlijk heel goed bevalt.”
 

Punten en komma’s van de communicatie

En dan de communicatie en participatie. Diverse raadsleden wilden tot op de komma nauwkeurig weten hoe dat precies in z’n werk zou gaan.

 

In eerste instantie is de bedoeling dat de gemeenteraad mogelijke locaties en aantallen woningen per locatie aangeeft, waarna een traject van twee maanden volgt waarin inwoners naar hun inbreng wordt gevraagd door middel van ‘luistersessies’. Als er dan eenmaal locaties en programma’s zijn vastgesteld worden klankbordgroepen opgericht die mee kunnen praten over de uitvoering.

 

Maar raadsleden wilden precies weten door wie, wanneer en hoe. Zelfs binnen hoeveel meter rondom een locatie omwonenden een brief in de bus zouden krijgen. Het geeft maar aan hoe bang men is dat het hele flexwonen opnieuw zal ontploffen, zoals dat bij ’t Ridderspoortje en andere gevoelige dossiers in het recente verleden is gegaan. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 28 jan 2023
Misschien Herman, is het ook een gerechtvaardigde vraag om nog eens kritisch naar alle sportlocaties te kijken. Zo zou de Wiekslag aan de Deldensestraat een leuke lap grond kunnen leveren voor veel flex woningen en de aktiviteiten voortgezet kunnen worden in het nieuwe sportpaleis. Bij het Ridderspoortje kan ook, mits dan het totaalgebied incl. de Ligthartschool in beeld is.
Ron Hartmaan — 28 jan 2023
Niks simpel Herman. Ik deed gewoon wat Velten vraagt! Kom met locaties die onderzocht kunnen worden. Natuurlijk had ik ook veel plekken op de Bornse Maten kunnen noemen, maar je moet een ander ook de kans geven om bijdragen te leveren? Kom je er nog even in?
Herman — 28 jan 2023
Ron lekker simpel. Overal waar Borne geen raad mee weet gaat maar naar Azelo naar het voormalig Azc.
Statushouders zijn daar al gehuisvest in afwachting of er in de herberg ?Borne? een plek is. Nee dan maar eerst naar Azelo.
Gezien er in Borne, Zenderen of Hertme voldoende open plekken zijn waar gebouwd kan worden zonder eerst te slopen, mede gezien de spreiding, acceptatie en/of integratie lijkt mij dat een beter voorstel.
Weet je nog dat Azelo naast de (tijdelijke!) statushouders en de derdelanders ook nog eens 300 Oekraïners opvangt. Naast de 25 jaar azc en straks 30 jaar opvang wordt het eens tijd voor een rustige en kleinschalige omgeving passend in het landschap. Als ik alleen al de ophef beluister bij het Ridderspoortje beluisterde wens ik Borne veel wijsheid en succes en niet gelijk wijzen naar het Azc. Lekker simpel en ondoordacht.
Ron Hartman — 27 jan 2023
Je kunt altijd de man of vrouw aan wie je je stem gaf, bevragen. Dat is ook democratie om elke 4 jaar iemand namens jou te laten stemmen.
Velten maakt het nu simpel. Hij roept inwoners op om met locaties te komen. Dat is gevraagd advies en derhalve onderdeel van het proces geworden. Hoogbouw zou kunnen op het Watertorenerf, waar Wadi's simpel verplaatst kunnen worden. De renovatie van het AZC kan verder een stuk goedkoper worden als de bijgebouwen daar gesloopt worden en de gezins Tiny houses zoals ik ze zie op de getoonde foto's, daar worden geplaatst. Uit de teksten begrijp ik dat die veel langer dan 15 jaar meekunnen, dus dan maar ipv dure renovatie, daar die wooneenheden.
Dirk — 27 jan 2023
En uiteindelijk is het toch de Gemeente die bepaalt wat er wel of niet gaat gebeuren; zo werkt dat nu eenmaal in democratisch Nederland zoals de praktijk al jaren laat zien.....
Gerard Vos — 27 jan 2023
De startnotitie ligt er en de gemeenteraad heeft er goed naar gekeken in het politiek beraad. Er is lering getrokken uit de onvrede die zich liet zien rond de communicatie, men zit er nu bovenop. Dat is mooi! En dan nu de uitvoering! Wethouder Velten hoopt nog altijd dat de mensen inzien dat de gemeente een opdracht heeft op het gebied van volkshuisvesting en ze daar begrip voor hebben. Ik kan hem geruststellen. De grote meerderheid van de Bornse inwoners bestaat uit weldenkende mensen! Luisterbereidheid over en weer is nu van belang. Blijf zelf ook goed luisteren naar uw bewoners meneer Velten. Kijk goed naar wie wel en niet worden uitgenodigd om mee te praten. Wat is de buurt in deze? Wie krijgt wel of geen brief in de bus? Hou ook rekening met mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om mee te kunnen participeren via internet. Ik wens alle betrokkenen een goed proces van samen uit en samen thuis! Met als resultaat: voor iedereen een dak boven het hoofd en tevredenheid daarover.

Gouden Pieper voor Gerben Besselink

Vrijdag, zaterdag én zondag stond en staat Zenderen vooral in het teken van de nieuwe...
10-12-2023

Ophalen oud papier stopt

Vanaf 1 januari 2024 halen de muziekverenigingen in Borne geen oud papier meer op in de wijken....
07-12-2023

Uitbreiding Scholtenhof opnieuw op de agenda

Op 19 december besluit de gemeenteraad of het wel of niet een verklaring van geen bedenkingen...
01-12-2023

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023