Kritische vragen aan G1000 Borne
05-05-2017
OVER HET HOE EN WAAROM VAN DE BURGERTOP OP 20 MEI

Kritische vragen aan G1000 Borne

Zaterdag 20 mei vindt de G1000 Borne plaats. Een burgertop zoals er al enkele in Nederland gehouden zijn. Burgers gaan met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor de gemeente. Inmiddels zijn 7000 Bornenaren uitgenodigd voor de bijeenkomst in ’t Wooldrik op 20 mei. Tijd voor een aantal kritische vragen aan de organisatie van de G1000 Borne.

 

Wat kost zo’n dag wel niet?

“Het organiseren van een grootschalig evenement kost altijd geld. We houden de kosten laag door te werken met vrijwilligers én door bijdragen in natura of geld van Bornse bedrijven die de Burgertop steunen. Zij geloven erin en vinden het een toevoeging voor onze Bornse samenleving. De sponsoring dekt ongeveer twee derde van de kosten. Verder dragen de rijksoverheid en de provincie bij omdat die het belangrijk vinden dat de burgertop plaatsvindt en ervan willen leren. Belangrijkste is dat de Burgertop naar verwachting ook veel oplevert. Omdat duidelijk wordt wat de bevolking wil, kan geld effectief worden besteed aan zaken waar behoefte aan is.”

 

Voor dit soort zaken is toch ooit MijnBorne2030 bedacht?

“MijnBorne2030 en de Burgertop hebben dezelfde insteek: te weten komen wat inwoners willen en daarmee aan de slag gaan. Ze liggen in elkaars verlengde. Belangrijk verschil is dat voor MijnBorne2030 de gemeente initiatiefnemer was en dat het gaat om een brede toekomstvisie. Bij de G1000 Burgertop nam een groepje Bornse inwoners het initiatief. Verder staat bij de G1000 Burgertop helemaal niets vast. Er is geen agenda vooraf, alle onderwerpen kunnen aan bod komen. Dit geeft burgers de vrijheid om zaken direct kenbaar te maken. De uitkomsten van de burgertop zijn vervolgens wel voor MijnBorne2030 van belang. Ze geven een beeld van wat Bornenaren op dit moment belangrijk vinden. De partijen in MijnBorne2030 gaan daarmee aan de slag.”

 

Waarom zit er iemand van de gemeente(raad) aan tafel?

“Tijdens de Burgertop speelt politieke voorkeur geen rol. Een gemeenteraadslid is ook een inwoner van Borne die in de samenleving staat. En er zijn geen belemmeringen voor de burgers om zich uit te spreken. Daarnaast is het goed dat raadsleden direct betrokken zijn. Zij kunnen wat zij horen en zien tijdens de Burgertop goed gebruiken in de raad. Want daar worden besluiten genomen die de mensen in Borne aangaan.”

 

Gaat het nu om het resultaat of om het proces?

“Beide. Zowel het proces als het resultaat is belangrijk. Het proces is continu in ontwikkeling en ieder G1000-evenement is een leerproces dat nieuwe inzichten geeft, de werkwijze perfectioneert en opbouwende informatie oplevert die bij andere processen kunnen worden toegepast. Voor ons is belangrijk dat de Bornse bevolking in de volle breedte is vertegenwoordigd. Dus ook (juist) de mensen die niet altijd vooraan staan om hun mening te geven. Het proces is zo gekozen dat iedereen zijn mening kan geven.

Het belangrijkste is echter wat er uit komt en hoe we daar in Borne mee verder gaan. Een succesvol resultaat biedt misschien ook een vruchtbare voedingsbodem voor een volgend burgerparticipatie project.”

 

Voor dit soort initiatieven is toch de gemeenteraad gekozen? Zij zijn toch onze vertegenwoordigers? Of doen ze het niet goed genoeg…?

“Onze democratie verandert continu en moet zich aan de tijdsgeest aanpassen. Vanuit de samenleving is steeds meer behoefte aan directe medezeggenschap bij lokale aangelegenheden, aan directe participatie. De gemeenteraad is er om de burgers te dienen en datgene te doen wat de burger het belangrijkste vindt.

De gemeenteraad is gekozen als volksvertegenwoordiging. Zij maakt de keuzes voor de uitdagingen die op het bordje van de gemeente liggen. Maar de gemeente kan en hoeft niet alles te regelen. De G1000 Burgertop maakt duidelijk wat inwoners van Borne graag willen. Veel kunnen we zelf oplossen. Voor sommige zaken is het nodig dat de gemeente ermee aan de slag gaat, voor andere niet. Daarnaast is het zo dat de uitkomsten van de G1000 Burgertop ook weer bruikbaar zijn voor de gemeenteraad. De politieke partijen in Borne krijgen op een presenteerblaadje aangereikt wat mensen belangrijk vinden.”

 

Waarom gaat het alleen over Borne en nooit over Hertme en/of Zenderen?

“We organiseren een G1000 in de gehele gemeente Borne dus ook voor Hertme en Zenderen die onderdeel zijn van deze gemeente. Alle dorpen zijn belangrijk. Het gaat dus niet alleen om Borne. Samen zoeken we oplossingen voor problemen die in Borne, Hertme én Zenderen spelen.”

 

Wat willen jullie bereiken, dat via de normale weg niet te bereiken valt? Zijn de lijntjes in Borne niet al kort genoeg?

“Inderdaad weten actieve mensen die zich inzetten voor hun omgeving elkaar vaak al goed te vinden. We willen echter bereiken dat we uit álle delen van Borne, Hertme en Zenderen goede plannen ophalen. En dat alle inwoners betrokken raken bij de ontwikkeling van hun gemeente. De G1000 Burgertop is bedoeld om ook de ideeën te horen van de mensen die (nog) niet bekend zijn met de ‘normale’ weg. Soms zien actievelingen uit het informele circuit over het hoofd dat niet iedereen actief kan of wil meedoen in dit circuit, terwijl deze mensen vaak ook goede ideeën hebben. Deze kunnen ze delen tijdens de burgertop. Onze hoop is dat mensen actief met deze ideeën aan de slag gaan. En dan is het handig dat de lijntjes kort zijn.”

 

Een G1000 betekent toch ‘de stem’ van 1000 mensen, waarom ben je dan tevreden met 200 mensen? Dat is nog niet 1% van het aantal inwoners. Zo’n percentage kun je toch niet representatief noemen…

“G1000 is een merknaam en ‘1000’ betekent gewoon ‘veel’. Vanaf het begin was voor ons duidelijk dat 1000 inwoners te hoog gegrepen is. Voor een gemeente als Borne is 200 mensen een mooi aantal. Ter vergelijking: bij een dergelijk evenement in Eindhoven deden 250 mensen mee. Wij zijn blij dat zoveel mensen een dag vrij maken. Als jong, rijp en ouder meedoen en alle dorpen, wijken en buurten zijn vertegenwoordigd, ontstaat een goed beeld. Ons doel is: zo representatief mogelijk. De kracht van de Burgertop is dat ze mensen de kans geeft hun mening te geven en samen plannen te maken. We denken dat dit de beste manier is.”

 

Mijn ideeën zullen wel onder in een la verdwijnen…

“Als de ideeën in de la verdwijnen, dan zit die la in een kast bij de inwoners zelf. De door de burgers gekozen ideeën worden zelf door die burgers begeleid en ondersteund zodat ze kunnen worden verwezenlijkt. Eigenaar en verantwoordelijke voor de gekozen projecten is de burger dus zelf.

Het is aan de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen zelf om met de ideeën aan de slag te gaan. De organisatie van de Burgertop gaat na 20 mei door. We willen de plannen die uit de Burgertop komen op weg helpen. Daarvoor is er op 8 juni een bijeenkomst voor iedereen die wil bijdragen. Als genoeg mensen meedoen, verdwijnen de plannen niet in een la.”

 

Hoe zorg je er voor dat ideeën ook werkelijk tot realisatie komen?

“Het idee is dat de Burgertop een startpunt is voor de realisatie. Als er goede ideeën uit komen, gaan verschillende partijen bekijken hoe zij kunnen helpen bij het realiseren ervan. Daarbij gaat het om de gemeente, de provincie en bedrijven, organisaties en instellingen in Borne. Veel hangt af van welke ideeën er komen en of deze worden opgepakt door inwoners.”

 

Om iets te bereiken heb je toch budget nodig? Is dat er dan wel?

“De grootte en beschikbaarheid van het budget zijn afhankelijk van het project en de participatie van de overheid bij de vormgeving. Goede ideeën vinden altijd middelen om gerealiseerd te worden. Door de G1000 komen de ideeën in beeld bij de partijen die geld en menskracht hebben om te helpen bij de realisatie. Bij het voorbereiden van de burgertop zijn er al contacten gelegd met geldschieters en organisaties die kunnen helpen. Of deze hulp in geld of op een andere manier komt, ligt vooral aan de kwaliteit en haalbaarheid van de plannen.”

 

Als een G1000 zo wezenlijk is in deze tijd, waarom verklaar je de uitkomst ervan dan niet bindend?

“De organisatie van de G1000 staat los van de gemeente. Wij handelen in alle vrijheid zonder sturing van politiek en overheid. Dat betekent ook dat er geen mogelijkheid is om de uitkomsten bindend te verklaren. Omdat de uitkomsten op voorhand niet bekend zijn, is het voor de gemeente overigens ook niet mogelijk om de uitkomsten bindend te verklaren. De kracht van de G1000 is juist dat er ideeën uit komen die zo goed zijn dat ze – als het goed is - door de politieke partijen worden omarmd. De uitkomsten kunnen door politieke partijen in hun programma worden opgenomen.”

 

Meer informatie over de G1000 Borne is te vinden in de special Burgertop en op de website www.g1000borne.nl waar men zich ook kan aanmelden voor deelname op 20 mei.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 10 mei 2017
Helaas niet fysiek aanwezig. Digitaal hopelijk wel! Mijn inbreng zou zijn geweest: de burgerjury en het document dat dit onderbouwt is (copie en plak) : http://www.klinkershovens.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3Aafscheidsrede-frank-ankersmit&catid=35&Itemid=82

Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’

Onderdeel van de kadernota die 22 september vastgesteld moet worden is het bepalen in welke...
16-09-2020

Raad worstelt met kadernota

In Borne is men niet gewend om met een kadernota te werken. Een plan in grote lijnen, waarbinnen...
15-09-2020

Gemeente Borne neemt duurzame energie af van...

Samen met nog negen Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming...
14-09-2020

Gezamenlijk werken aan beter imago

De slechte rapportcijfers voor ‘vertrouwen in bestuur’ en ‘samenwerking met...
09-09-2020

Verder met de energietransitie

In concept heeft de gemeente Borne aangeboden om aan de Twentse opgave om in 2030 de helft van...
09-09-2020

Snelheidsrecord raadsvergadering

In exact 52 seconden was de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond voorbij. Op de agenda een...
08-09-2020