Slotdebat bij vlagen uiterst fel
VEEL BELANGSTELLING, LUTKE HULSCHER AFGELADEN VOL

Slotdebat bij vlagen uiterst fel

Lutke Hulscher in Zenderen was tot de nok toe gevuld woensdagavond voor het slotdebat met alle zeven lijsttrekkers. Aan de hand van zes thema’s werd het debat aangegaan onder leiding van BorneBoeit. Afval, sport, duurzaamheid, de Verbindingsweg, onderwijs en bestuurlijke vernieuwing waren de onderwerpen die werden ingeleid door Theo Lassche, alias Hennik de Tuinman.

 

Stellingen

De lijsttrekkers konden met een groene of rode kaart reageren op enkele stellingen en vervolgens hun keuzes nader toelichten. Vervolgens was er ruimte voor het publiek om vragen te stellen. Ondanks het feit dat er slechts een beperkt aantal onderwerpen aan bod kwam en ondanks strenge spelregels, liep de avond behoorlijk uit.

 

Gemoederen liepen hoog op

Het zal niet verbazen dat de gemoederen hoog opliepen toen de Verbindingsweg ter sprake kwam, maar ook bij de andere thema’s ging het er soms fel aan toe. Opvallend was dat na afloop iedereen een ander oordeel leek te hebben over welke lijsttrekker er het beste vanaf gebracht had.

 

Oordeel zelf. Hieronder is het volledige debat terug te zien, waarbij moet worden opgemerkt dat het geluid in het begin van het debat helaas wat te wensen overlaat.

Voor het geval de video van de live-registratie niet goed laadt is hieronder ook de versie op YouTube toegevoegd, in iets minder goede kwaliteit.

 

Er leven ongetwijfeld nog veel meer vragen dan die woensdagavond aan bod konden komen. Stel ze op het prikbord in onze verkiezingsspecial. De partijen hebben toegezegd zoveel mogelijk te reageren. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 19 mrt 2018
Aamaatweg is incidenteel bijgedragen door hogere overheden, maar wie heeft hem structureel in eigendom en in beheer? Dus wie dient de hogere belangen?
Ron Hartman — 19 mrt 2018
@Herman. Maakt U Uw eigenbelang ook even bekend? Zoek vast naar een betere locatie. De variant 5 is nu ook voor het CDA een must, voor dat een schop in de grond mag gaan voor de GVW; gewoon mee gaan werken is het best.
Fons Lohuis — 19 mrt 2018
Als de argumenten er niet meer zijn gaan we op de persoonlijke tour, mjjnheer Herman? De zuidelijke randweg is een logische verbinding en ontsluiting voor de Veldkamp en tegelijk een belangrijke bypass als het knooppunt Azelo-Buren vastzit. Het geld voor die weg is in hoofdzaak door rijk en provincie betaalt! De verbindingsweg lost nauwelijks iets op en moet door alle Bornse burgers worden betaald via een verhoging van de OZB. Dat is dus verkwanselen van ge meenschapsgeld. Er is in 2012 al een variant gekozen die het regionale verkeer om Zenderen en Borne leidt. Daar waren alle direct betrokkenen het over eens. Lees het rapport van RoyalHaskoningDHV op blz. 78,79 en 80 er maar eens op na! Als inwoner van Zenderen maak ik mij samen met mijn mede actiegroepleden sterk voor die oplossing.
Herman — 17 mrt 2018
Fons Lohuis en Martin Tikken is er bij jullie geen sprake van persoonlijk belang?? Ik heb namelijk gezien jullie woonplek duidelijk de indruk van wel. Bij de zuidelijke Bandweg, thans de Aamaatweg, heb ik jullie nooit gehoord. Het algemeen belang gaat boven persoonlijk belang. Dit geldt echter ook voor Zenderen. Voor de verkeersafwikkeling aldaar zal de gemeente Borne ism de omliggende gemeenten een goede oplossing moeten vinden.
Herman — 16 mrt 2018
Het is niet iets wat alleen de Bornse burger aangaat, het is breder. (De 60% waar u op doelt zijn alleen stemmen vd Bornenaren) De 5B variant gaat ook deels over Almelo’s grondgebied en hier was deze gemeente niet van gecharmeerd. Ook het Tusveld was tegen deze variant. Zij mochten echter niet meestemmen op deze avond anders had de uitslag er heel anders uit gezien. Inmiddels zijn we al weer jaren verder en is het Azelose Beekdal, de Kleine doorbraak, wandelpaden tusveld gerealiseerd alsmede het crematorium en het Kuurhotel Azelo welke in aanbouw zijn.
De Bornse raad heeft destijds unaniem gekozen voor de 3B variant met de belofte om goed naar de problemen van Zenderen te kijken. Ook al weet ik dat er meerdere ondernemers in Zenderen zijn die helemaal geen probleem hebben met deze drukte. De gehele Bornse politiek kan hier aan worden gehouden.
Fons Lohuis — 16 mrt 2018
Borne koppelt een lokaal probleem ( 5 spoorse doorsnijdingen ) aan een regionaal probleem ( ontsluiting NO Twente naar A1 en A35 en verkeer Almelo-Hengelo) en komt met een schijnoplossing. Het probleem van de rondweg tussen kern Borne en Bornsche Maten, waar men een "knip"wil , en het kernprobleem Zenderen lost men niet op. De kosten van de verbindingsweg betekent dus eigenlijk weggegooid gemeenschapsgeld. Het regionale verkeersprobleem moet regionaal worden opgelost. Dat had vanaf 2012 al ingezet kunnen worden. Dat is niet gebeurd..
Fons Lohuis — 16 mrt 2018
Borne koppelt een lokaal probleem ( 5 spoorse doorsnijdingen ) aan een regionaal probleem ( ontsluiting NO Twente naar A1 en A35 en verkeer Almelo-Hengelo) en komt met een schijnoplossing. Het probleem van de rondweg tussen kern Borne en Bornsche Maten, waar men een "knip"wil , en het kernprobleem Zenderen lost men niet op. De kosten van de verbindingsweg betekent dus eigenlijk weggegooid gemeenschapsgeld. Het regionale verkeersprobleem moet regionaal worden opgelost. Dat had vanaf 2012 al ingezet kunnen worden. Dat is niet gebeurd..
Christian Sand — 16 mrt 2018
@Herman
Dat er ondernemers zijn die geen problemen hebben met meer verkeer (potentiële klanten) voor de deur begrijp ik. Het gros van de Zendernaren is echter inwoner en deze inwoner gaat meer betalen terwijl de overlast en gezondheidsrisico's toe zullen nemen. Dat strookt niet in een tijd waar de nadruk steeds meer op duurzaamheid komt te liggen. Door de aanleg van de verbindingsweg trekt de Gemeente Borne de verkeersproblematiek van buiten de gemeente over de rug van de Zendernaren naar zich toe. Hoezo wij zijn er ook voor Zenderen!? De verbindingsweg is een minachting naar de Zendernaar.
De Gemeente Borne had (en moet nog steeds) veel harder lobbyen bij de Provincie in Zwolle. Nu wij vanuut Zenderen reuring aan de zaak geven lijken er deurtjes open te gaan die voorheen gesloten waren. Dan heeft de Gemeente in mijn ogen zitten slapen. Ach Zenderen...
Ik begrijp overigens heel erg goed dat, welke oplossing er ook bedacht wordt, er altijd commentaar zal komen. Maar om een dorp als Zenderen compleet te laten stikken (letterlijk) is ridicuul. Persoonlijk denk ik dat het Tusveld baat heeft bij een rondweg als de 5b-variant. Sluipverkeer dat nu (massaal) van Borne via het Tusveld en Bavinkel naar Almelo rijdt zal met de 5b-variant over een daarvoor bestemde weg naar Almelo kunnen rijden waardoor de verkeersdruk op het Tusveld en de Bavinkel zullen afnemen. Dit alleen zou al een behoorlijk argument moeten zijn voor de Gemeente Almelo om mee te werken aan de 5b-variant over hun grondgebied (al weet ik niet welk deel over Almelose gronden zou gaan). Voor de ondernemers in Zenderen is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt zodat ze tegen een betaalbare prijs misschien wel een nieuwe locatie aan de nieuwe rondweg kunnen krijgen. Panden/ruimte die binnen de dorpskern van Zenderen daarmee vrij kunnen komen, kunnen mogelijk benut worden voor inbreiding van het dorp in plaats van uitbreiding. Op die manier kan ook de dorpskern leefbaar blijven. Mogelijkheden te over, maar je moet ze wel willen zien.
Voor nu houden wij voet bij stuk en zeggen "NEE tegen de GVW!"
Herman — 16 mrt 2018
De optie vd Verbindingsweg zoals deze nu gepland is is na lang beraad de beste optie en binnen een redelijke termijn realiseerbaar. Raadsbreed is dit plan destijds door de gemeenteraad aangenomen. Ook was toen al bekend uit berekeningen dat Zenderen meer autobewegingen krijgt te verwerken. Pas nu Zenderen is wakker geschud en aan de bel trekt denkt een enkele politieke partij hier garen bij te spinnen en stemmen kan winnen bij de verkiezing. Ik vind het kiezersbedrog. Ik waardeer de politieke partijen welke achter hun standpunt blijven staan en dit ook duidelijk uitdragen, dit getuigt van duidelijke visie. Dat wil niet zeggen dat er geen oplossing moet worden gevonden voor de problematiek in Zenderen. Mogelijk is hier een rondweg aan de Oost zijde (de Bornse kant) een goede oplossing.
Christian Sand — 16 mrt 2018
@Herman
Ik reken het mezelf aan dat ik als Zendernaar te laat in actie ben gekomen. Echter is dit ook mede veroorzaakt door dezelfde politiek waar u het over heeft. Bent u vergeten dat er in 2012 binnen de Gemeente Borne gestemd kon worden over de verschillende varianten om de verkeersproblemen binnen de Gemeente Borne op te lossen? Ook ik heb mijn stem toen uitgebracht, immers niet gestemd is geen recht tot klagen. Van de 4 mogelijke oplossingen die in 2012 werden aangegeven is 60% van de stemmen naar de 5b-variant gegaan. Een oplossing die profijt zou bieden voor zowel Zenderen als Borne. Vervolgens is deze variant tot tevredenheid van velen opgenomen in de structuurvisie en zouden stappen worden gezet om uiteindelijk deze weg te kunnen realiseren op 'korte' termijn. In aanloop naar de verkiezingen van 2014 is deze duurzame oplossing echter aan de kant geschoven omdat deze teveel zou kosten. Wel waren er partijen (o.a. CDA) die in 2014 duidelijk aangaven vol in te zetten op de 5b-variant. Waar dit toe geleid heeft hebben we op 3 oktober 2017 gezien, waar het CDA zorgt voor de meerderheid van de stemmen vóór de verbindingsweg (over kiezersbedrog gesproken). Ik had verwacht dat de beloftes met betrekking tot de 5b-variant sterker zouden zijn...
Na het raadsbesluit van 3 oktober hebben wij besloten om (alsnog) in actie te komen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Nu de gemeenteraad nog!
Mark hulskotte — 16 mrt 2018
Welke partij is tegen de verbindingsweg? Dan kan ik daar op stemmen
bhm — 16 mrt 2018
De Esch is zo te gebruiken als dependance voor de Vonder .
Als je naar de piepersveldweg moet fietsen of naar het centrum dat maakt niet zoveel uit.
Houd je als gemeente 900000 euro over om te investeren in de andere scholen in Borne of voor in de toekomst nog een school erbij in de Bornsche maten want die moet er toch komen nu we op de helft van het aantal woningen zijn die er gebouwd gaan worden.
campagnepunt van de VVD : de Esch moet openblijven , 9 ton besparen is een goed argument toch
Ton — 16 mrt 2018
Reactie op de ouder van een Esch school leerling - dit valt mij enorm tegen van de VVD niet aanwezig te zijn op een raadsvergadering (1x per maand) en de VVD dient met duidelijke verklaring te komen waarom deze afwezigheid - nu er 9 ton moet worden besteed voor klaslokalen ergens anders! Ook schoolbesturen dienen zich te orienteren hoe de prognoses voor toekomstige leerlingen kan worden verbeterd. En ook wat gaat er gebeuren met de Esch school? Behuizing voor asielzoekers misschien - daar was toch zr Josephine naar op zoek?
Esch ouder — 16 mrt 2018
De prijs voor de 'grootste verkiezingsleugen' gaat naar VVD die de Esch open wil houden. VVD was vast vergeten dat ze op de betreffende Raadsvergadering om de Esch open te houden, allebei niet aanwezig waren en dus niet hebben gestemd. Resultaat: de Esch kwam 2 stemmen tekort om open te blijven. Mevrouw Jacobs: https://www.borneboeit.nl/49370/nieuws/raad-zegt-nee-tegen-de-esch#.WNI9TKg5hS0.facebook
"Na een hoofdelijke stemming met negen voor [IHP en dus sluiting Esch] (D66, Borne-Nu, CDA) en zeven tegenstemmers (SP, GB'90, PvdA)."
Speurneus — 16 mrt 2018
De heftigste reacties in het verlengde van deze avond, staan op de CDA pagina van Facebookzz
Ellie Verschoor — 15 mrt 2018
Helaas! De registratie van het slotdebat staat er niet op...☹️

 

 

 

 

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021