Coalitieakkoord en portefeuilleverdeling bekend
DONDERDAGAVOND TER BESPREKING IN EEN EXTRA RAADSVERGADERING

Coalitieakkoord en portefeuilleverdeling bekend

Donderdagavond is er een extra raadsvergadering, met op de agenda onder andere het coalitieakkoord en de concept portefeuilleverdeling van de wethouders. Voor de posten worden de huidige wethouders Herman Mulder (CDA), Michel Kotteman (GB90) en Martin Velten (Borne-Nu) voorgedragen.

 

In het coalitieakkoord zijn met name de ‘heikele punten’ opgenomen, de zaken waarvoor geen raadsbrede consensus te vinden was. Dan gaat het om de thema’s ‘spoorveiligheid’ en ‘infrastructuur’. Daarnaast wil de nieuwe coalitie op de onderwerpen ‘sociaal domein’, ‘duurzaamheid’ en ‘wonen’ nog wat extra aanscherpingen, die niet als zodanig specifiek in het raadsakkoord zijn overeengekomen.

 

Verbindingsweg en tunnels

De enige reden waarom ‘spoorveiligheid’ niet in het raadsakkoord terecht is gekomen is dat D66 en de SP voorstanders zijn van het verleggen van het spoor. Een idee waar de handen niet voor op elkaar te krijgen zijn. Dat de vijf gelijkvloerse spoorwegkruisingen een probleem zijn in het dorp, daar is iedereen het wel over eens. CDA, GB90 en Borne-Nu zien de oplossing in de Totaalvisie met een Verbindingsweg plus tunnel, een fietstunnel in de Bornerbroeksestraat, het veiliger maken van de overgang aan de Deldensestraat en op termijn een derde tunnel in de Azelosestraat. Verder wil men ook inzetten op het verminderen van de gevaren en de overlast van het spoor, onder andere door het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.

 

Twee sporenbeleid

Tegelijkertijd moet er gewerkt worden aan een oplossing voor Zenderen. Daarvoor zou nog dit jaar een stuurgroep ingesteld moeten worden, waarin de Provincie, Almelo, Hengelo en Tubbergen deelnemen. In 2022 zou er duidelijkheid moeten zijn over welke infrastructuur er kan worden aangelegd om Zenderen te ontlasten. Met name GB90 heeft tijdens de verkiezingen geroepen dat de verkeersproblematiek in Zenderen los gezien moet worden van de aanleg van de Verbindingsweg. Opvallend is dat in de voorgestelde portefeuilleverdeling er ook twee verschillende wethouders over gaan. Herman Mulder zou zich bezig gaan houden met Zenderen en Martin Velten neemt de Totaalvisie van Mulder over.

 

Duurzaamheid

De bedoeling is om in de eerste helft van 2019 een energievisie en een uitvoeringsplan op te stellen om de duurzame doelen te kunnen verwezenlijken. Daarin worden in ieder geval maatregelen onderzocht zoals energiebesparing, energieneutraal bouwen, duurzame energieopwekking, afvalscheiding en stimuleren van vergroening van openbare ruimte. Heel opvallend is dat in het coalitieakkoord verder gesproken wordt over een duurzaam energiepark op de Elhorst-Vloedbelt, inclusief mestverwerker. Opvallend omdat de gemeenteraad nog geen jaar geleden juridisch ten strijde trok om de mestverwerker op die plek tegen te houden.

 

Portefeuilles

Zoals hierboven beschreven wordt ‘verkeer en vervoer’ opgedeeld tussen Mulder en Velten. Mulder krijgt er onderwijs en onderwijshuisvesting bij en Velten neemt de Bornsche Maten en Volkshuisvesting van Mulder over. Kotteman gaat zich, naast de taken die hij in de vorige periode had, bezighouden met sport, ’t Wooldrik en Duurzaamheid.

 

De gemeenteraad mag er donderdagavond wat over gaan zeggen. (AJ)

 

Het complete coalitieakkoord en de concept portefeuilleverdeling zijn hier en hier te lezen.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 16 mei 2018
Strategische risico spreiding, waarbij er een partij meer verantwoordelijkheid neemt en een andere verantwoordelijkheid ontwijkt.
Ron Hartman — 16 mei 2018
Wat een aardige ontwikkeling lijkt dit. Mulder/CDA de volle aandacht op de var. 5 en Velten de totaalvisie (die ook qua prioritering zou mogen worden aangepast??). De 1 provinciaal en de ander verantwoordelijk voor de lokale infrastructuur geeft perspectief voor Zenderen.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021