Raad nog niet uit de luiers
MOTIE VOORSTEL VOOR TEGEMOETKOMING BABYLUIERS BIJ AFVAL

Raad nog niet uit de luiers

Het proces om tot invoering van Diftar te komen was in Borne een uiterst langdurig proces. “Zorgvuldig en behoedzaam”, vond Bram Donkers (GrLi/PvdA). “Maar we missen nog een stukje uitvoering.” En dan had hij het over nadere precisering van de regeling met betrekking tot medisch afval en een onderzoek naar de mogelijkheid om de vrijstelling uit te breiden naar babyluiers, waartoe CDA, Borne-Nu, GrLi/PvdA, Voor Borne en D66 het college opriepen in een motie.

 

'Ontlast'

Herald Lucas (CDA - foto in de tekst) verklaarde de motie door te zeggen dat men vond dat het voor luierafval bij jonge gezinnen ook mogelijk moest zijn maatwerk te leveren, als daar behoefte aan was, en dat de huidige afvalstoffenregeling, wat het CDA betreft, niet ver genoeg ging. Daarin is geen tegemoetkoming voor babyluiers voorzien en daar was het CDA onder andere altijd wel een voorstander van. “Zodat mensen met jonge kinderen worden ‘ontlast’.”

 

GB90, SP en VVD hadden de motie niet ondertekend. Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90): “Op zich is de motie sympathiek, maar hoe verhoudt zich dit met de uitgangspositie van ‘de vervuiler betaalt’ en ‘afval scheiden loont’?” Hij vreesde voor de financiële consequenties en de extra regels en toezichtmaatregelen. Een punt waar ook Leo Graafhuis (VVD) zich druk over maakte. “Moeten we dan straks, net als met de hondenbelasting ooit, langs de deuren om te controleren of er baby’s in huis zijn?” Voor de SP was de reden om niet met de motie mee te gaan dat luierafval gewoon bij de normale kosten hoort die je nu eenmaal hebt als er jonge kinderen zijn.

 

'Kostenverhogend'

Wethouder Michel Kotteman wilde best met een voorstel komen (‘Daar kun je moeilijk op tegen zijn’), maar waarschuwde op voorhand wel voor de consequenties. “Het zal kostenverhogend zijn en dat moeten we dan wel verhalen op anderen.” Met andere woorden: een verhoging van de afvalstoffenheffing. Die overigens dinsdagavond door de meerderheid van de gemeenteraad werd goedgekeurd, inclusief de betreffende motie. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
nico evers — 12 dec 2019
Ton Huiskes,
Nog een paar jaar. Dan zit jij ook weer in de luiers.
Dan poep je wel anders, dan zit de Ton weer vol.
T Huiskes — 12 dec 2019
Een passende kop boven het artikel: maar er überhaupt een debat aan besteden? ... er was zeker niets anders op de agenda meer urgent dan luiers. Bijvoorbeeld een sluitende begroting.
Dit keer ben ik het eens met de SP en inderdaad de bevuiler betaalt zoals GB90 ook zegt. Ik zal maar niet voorstellen de echte luiers (van katoen) weer boven tafel te halen ... te ouderwets en niet te doen volgens velen maar wel veel ecologischer;
Lichtgeel hesje — 12 dec 2019
De letterlijke woorden van het CDA-raadslid waren: "wij willen de ouders hierin tegemoet komen, dat is onze insteek". Een schoolvoorbeeld van partij-politiek handelen richting een bepaalde groep inwoners(lees: kiezers) van Borne, en overduidelijk maling hebben aan de rest van de inwoners, die nergens in tegemoet wordt gekomen door politiek Borne! Dat onze Diftar-wethouder dit voorstel direct vertaalt naar een stijging van de Diftar-tarieven 2020 (vast en/of variabel) die nota bene net 2 weken geleden zijn vastgesteld voor 2020, is a) een gotspe, en b) een overduidelijk signaal dat zowel dit College als een aantal Raadspartijen elke feeling met de inwoners volledig overduidelijk zijn kwijtgeraakt dit jaar! Typisch rupsje-nooit-genoeg gedrag, wat helaas nog niet door de kiezers in Borne kan worden afgestraft....
Bartjens — 12 dec 2019
Henk, solidariteit wordt gevraagd aan mensen die moeten dokken. De politiek is allang niet meer solidair met de burgers, maar volgt megalomane plannen van enkelen en krijgt een......????. Het moderne gemeentehuis is eerdaags ook absoluut nodig; wedje? Je zou er van in je broek plassen. Nou ja, in een luier dan. Vraag is in welke gratis container die dan weer moet.
Huub — 11 dec 2019
Ach, ach als het CDA zijn huiswerk goed had gedaan, voordat diftar werd ingevoerd was deze motie niet nodig geweest. Op borne boeit werd toendertijd hier al op gewezen door mensen met incontinentiemateriaal en ouders met baby luiers, ook door mensen uit hengelo. Alles is te regelen, Twentemilieu wil de extra luier container wel legen ,en zoals Hr Kotteman al aangeeft kosten verhogend werkt. Als CDA tegen diftar had gestemd, CDA had bij de invoering van Diftar een sleutelpositie, waren deze problemen niet opgetreden en waren wij SOLIDAIR met de ouders geweest.
BorneBoeit — 11 dec 2019
Beste HenkAnders,
Wij halen reacties weg die de fatsoensnormen overschrijden.
HenkAnders — 11 dec 2019
Het valt me erg zwaar dat mijn vorige berichtje met reactie op dit onderwerp is verwijderd door BorneBoeit...

Zo zonde, maar zegt genoeg ivm de objectiviteit van Borne en BorneBoeit.
Bartjens — 11 dec 2019
Beste Hesje. Het is simpel te verklaren. Het rekenen en begroten lukt niet meer zo goed. Vermenigvuldigen ook niet, dus moet die slinkende achterban op tijd bediend worden. Gemeentelijke belasting op condooms helpt om de kosten te dekken.
Lichtgeel hesje — 11 dec 2019
Het begrip Solidariteit krijgt weer eens een nieuwe dimensie in Borne: Ouders van baby's, die overigens hiervoor gewoon Kinderbijslag ontvangen, moeten hier bovenop ook nog eens worden ontzien via een ontheffing op de grijze container in verband met luiers. De rekening hiervoor wordt weer simpelweg neergelegd bij de groep inwoners, die niet in aanmerking voor deze ontheffing c.q. welke andere ontheffing dan ook. Wat niet duidelijk is of nu het vaste tarief omhoog gaar of het variabele tarief, en met hoeveel. Gezien de rekenvaardigheid van ambtelijk Borne bij de vaststelling van de (foutieve) variabele Diftar tarieven, moet dan ook het ergste gevreesd worden. Deze motie is dan ook een voorbeeld van een voorstel, dat overduidelijk een partij-politieke lading van diverse partijen behelst, namelijk het 'pleasen' van een bepaalde groep kiezers. Aan wat dit vervolgens (financieel) betekent voor andere inwoners, heeft men geen boodschap, Dit belooft nog wat voor de komende tijd!! Who's next
Ookdatnog — 11 dec 2019
Wat zijn het toch een stel prutsers. Uitzondering op uitzondering stapelen. Wat is de volgende?

Btw luiers kunnen ook apart ingezameld en gerecycled worden.
Bartjens — 11 dec 2019
Boeiende en rake kop! Vooral dubbelzinnig!
Oftewel hoe maak je een ingewikkeld systeem als Diftar nog ingewikkelder? Er was geen enkele noodzaak Diftar in te voeren. Inwoners die afval goed scheiden en restafval overhouden (en dit netjes inleveren) uitmaken voor vervuilers is een schandalige belediging.

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de...
28-01-2021