Wat wilt u dat BOP onderzoekt?
STEM OP HET EERSTE ONDERWERP VOOR HET ONDERZOEKSTEAM

Wat wilt u dat BOP onderzoekt?

Het Borns Onderzoek Platform BOP is van start gegaan! Met het project, waarvoor BorneBoeit van het ministerie van OCW, via het Stimuleringsfonds voor de journalistiek, een subsidie heeft ontvangen, willen we een solide organisatie neerzetten die jaarlijks twee of drie onderwerpen onderzoekt. Maatschappelijke relevante thema’s, die lokaal van belang zijn.

 

Het onderzoeksteam heeft zich de afgelopen weken gebogen over criteria en randvoorwaarden, een veelheid aan mogelijke onderwerpen de revue laten passeren en een selectie gemaakt van drie mogelijke onderwerpen voor ons eerste onderzoek:

 

Verkeersveiligheid centrum Borne, vooral Nieuwe Kerkstraat

De Nieuwe Kerkstraat in het centrum van Borne heeft enkele jaren geleden een facelift ondergaan. Onderdeel daarvan is de inrichting als ‘Shared Space’, waarbij verkeersstromen niet duidelijk gescheiden zijn en auto’s, fietsers en voetgangers in één ruimte bewegen. Er zijn signalen dat men de huidige situatie als onveilig zou ervaren.

 

Bij een onderzoek naar dit onderwerp zou je kunnen denken aan de vraag of de mening over onveiligheid breed gedragen is, wat de achterliggende gedachte achter het concept van Shared Space is en op welke wetenschappelijke onderbouwingen dit is gebaseerd. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Vraagt de specifieke situatie van de Nieuwe Kerkstraat bepaalde eisen? Is er sprake van ongevallen of bijna ongevallen? Zijn er andere aspecten die de veiligheid ter plekke beïnvloeden? Hoe ervaren de verschillende typen verkeersdeelnemers en andere stakeholders (onder andere winkeliers) de Shared Space inrichting? Zijn er snelle maatregelen denkbaar die de situatie kunnen verbeteren, indien dat nodig wordt geacht? Welke alternatieven zijn er en welke consequenties hebben deze alternatieven?

 

Groenbeleid, vooral kappen bomen en herplantplicht

In Borne worden er geregeld bomen gekapt door particulieren, maar óók door de gemeente zelf op openbare plaatsen en wegen. Dat kan vragen en zelfs ergernis oproepen.

 

Hoe staat het eigenlijk met het groen in de gemeente Borne? Hoe is in de loop der tijd het bomenbestand gewijzigd en wat kun je in het algemeen zeggen over de hoeveelheid en kwaliteit van het groen? Wanneer is er een vergunning nodig om te kappen? Voor welke bomen geldt dat? Bestaat er altijd een herplantplicht? Geldt die herplantplicht dan voor de plaats of buurt waar gekapt is of kan een boom ook ergens anders worden (terug) geplant? En wie bepaalt en controleert dit? Welke bomen worden beschermd? Geldt dat alleen voor solitaire bomen of kan dat ook gelden voor een hele houtwal of groenstrook? Waar en hoe is dat geregeld? Wat is het beleid en de visie van de gemeente Borne met betrekking tot de hoeveelheid groen/bomen in de gemeente? Een belangrijke vraag bij het gemeentelijke groenbeleid, of het ontbreken daarvan, is ook in hoeverre groenstroken en met name bomen bij herinrichting worden opgeofferd ten behoeve van extra parkeervoorzieningen.

 

Regiotaxi/AOV/Buurtbus

Vorig jaar is in Twente de Regiotaxi afgeschaft. De meeste Twentse gemeenten hebben gezamenlijk een nieuw initiatief ontwikkeld voor de bewoners die van dergelijk vervoer afhankelijk zijn. In Borne is gekozen voor eigen aanvullend openbaar vervoer (AOV), in plaats van met de regionale regeling mee te gaan. Daarnaast bestaat er de buurtbus. Deze wordt gerund door vrijwilligers en rijdt in principe vaste routes door Borne.

 

Er zijn signalen dat het aanvullend openbaar vervoer zoals dat nu in Borne is geregeld, slecht functioneert. Hoeveel klachten zijn er en wat zijn zoal die klachten en waar hebben ze betrekking op? Is het alleen de wacht-, aankomst- en vertrektijd of is het ook de prijs? Voor wie is dit vervoer bestemd en wie maakt er gebruik van? Welke partijen dragen welke kosten, hoe zijn de financiën geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de door de gemeente opgestelde visie / uitgangspunten? En waarom heeft de gemeente Borne gekozen voor een eigen systeem en niet voor de samenwerking met andere Twentse gemeenten? Wat waren de kosten van de Regiotaxi voor de gemeente? Wat was de reden om te stoppen met de Regiotaxi? Hoe verhoudt dit vervoer zich tot de buurtbus? Kan de buurtbus dit vervoer ook niet regelen? En is het misschien beter om alsnog aan te sluiten bij de andere Twentse gemeenten?

 

Stem!

De bovenstaande vragen vormen een indicatie van de mogelijke definitieve onderzoeksvragen, die in een later stadium geformuleerd zullen worden. Via de poll van BOP kunt u gemakkelijk uw voorkeursproject kenbaar maken. Indien u wilt meehelpen binnen één van de thema’s of binnen een eigen thema, dan horen wij dat graag. Een eigen onderwerp aandragen kan ook. Laat het ons weten via het prikbord.

 

NAAR DE POLL

Meer over het project in de special BOP.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Wie zijn onze wethouders?

Na een tumultueus formatieproces heeft de gemeente Borne sinds 5 juli een nieuw college. Drie...
06-08-2022

Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald

Uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’, die begin dit jaar heeft plaatsgevonden,...
02-08-2022

Maarten Hollander is de nieuwe griffier

Zo’n beetje midden in het tumult rondom de formatie trad Maarten Hollander (40 jaar) in...
20-07-2022

De portefeuilles zijn verdeeld

De wethouders David Vermorken (VVD), Michael Geerdink (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) zijn...
15-07-2022

Afscheid met een lach en een traan

Donderdag namen de wethouders Arno Spekschoor (CDA) en Michel Kotteman (GB90) formeel afscheid....
14-07-2022

Besluit toekomst azc uitgesteld

De gemeenteraad dwong dinsdagavond middels een motie af dat het besluit om met Leverink &...
13-07-2022