Vertrouwen in het bestuur gedaald
TWEEJAARLIJKSE BURGERPEILING GEEFT INZICHT IN BELEVING INWONERS

Vertrouwen in het bestuur gedaald

Als onderdeel van de landelijke benchmark 'Waar staat je gemeente', is in het najaar 2019 een Burgerpeiling uitgevoerd. De uitkomsten geven een indicatie hoe de gemeente Borne er voor staat. Daarbij kan ook een vergelijking worden gemaakt met andere (vergelijkbare) gemeenten. Het totaalbeeld van de beleving van inwoners kan als positief worden bestempeld. Op heel veel punten doet Borne het goed. Inwoners geven hoge cijfers voor hun buurt, het onderhoud van de openbare ruimte en veiligheid. Ook voor hun welzijn en gezondheid geven inwoners hoge rapportcijfers.

 

Minder vertrouwen en laag rapportcijfer voor samenwerking met inwoners

Er zijn echter ook punten waar de gemeente minder goed scoort of de score beduidend lager is dan twee jaar geleden. Zo is sprake van een daling van het vertrouwen in het bestuur en is ook het rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met inwoners lager. Het managementteam van de gemeente wil met name op het gebied van deze twee punten gaan bekijken waar leer- en verbeterpunten zitten.

 

Schriftelijke vragen van GB’90

De uitkomst van het burgerpanel was voor Karin Scholten van GB’90 aanleiding om direct schriftelijke vragen te stellen en het College van B&W te vragen naar concrete acties die men wil ondernemen om de mening ten goede te keren. Daarnaast wijst zij ook op andere significante verschillen ten opzichte van de vorige meting, zoals het sentiment dat de gemeente minder goed toezicht houdt op het naleven van regels, er relatief meer mensen geantwoord hebben van mening te zijn dat de gemeente niet doet wat zij zegt en de gemeente geen heldere taal zou gebruiken. Ook daarvan wil zij weten wat de gemeente van plan is om hier aan te doen. (AJ)

 

Voor het volledige rapport 'Waar staat je gemeente' zie de website van het BornePanel.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 02 mei 2020
In plaats van direct in de pen c.q. de tablet te klimmen richting het College, had het GB90 als Coalitiepartij meer gesierd eerst zelf eens in de spiegel te kijken, waar mogelijke oorzaken voor het verlaagde vertrouwen in bestuurlijk Borne zouden kunnen liggen. Gezien de niet bepaald burgervriendelijke besluiten als Coalitiepartner c.q. Collegepartij in de afgelopen tijd (invoering Diftar, absurde OZB-verhogingen, gebrekkige transparantie in communicatie naar burgers over het hoe en waarom van besluitvorming, et cetera), om maar te zwijgen van de behoorlijk arrogante (lees: eigengereide) opstelling van deze partij bij het nemen van besluiten, is enige zelfreflectie over het eigen optreden en handelen bij het besturen van deze Gemeente, iets waarmee men als partij eerst maar eens zou moeten beginnen. Overigens geldt dit ook voor de overige twee Coaliepartijen!
Ron Hartman — 02 mei 2020
De bijencultuur in Borne is van achterkamer-raatjes. Zoomen annu nu, vraagt hele andere vaardigheden. Je wilt toch dat het apparaat in de toekomst leidt, in plaats van te lijden in het verleden met een gemeentelijke I-pad die al eng wordt gevonden? Idem voor de oude koninginnen in het apparaat. Tik minder langdradig en laat in zoomsessies zien wat de na-coronaire toekomst geeft. in elk geval wat minder megalomaan en dus op bescheiden Twentse ipv de Wassenaarse schaal van de afgelopen jaren.

BOP duikt in gemeentelijke financiŽn

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
23-07-2020

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020