Vertrouwen in het bestuur gedaald
TWEEJAARLIJKSE BURGERPEILING GEEFT INZICHT IN BELEVING INWONERS

Vertrouwen in het bestuur gedaald

Als onderdeel van de landelijke benchmark 'Waar staat je gemeente', is in het najaar 2019 een Burgerpeiling uitgevoerd. De uitkomsten geven een indicatie hoe de gemeente Borne er voor staat. Daarbij kan ook een vergelijking worden gemaakt met andere (vergelijkbare) gemeenten. Het totaalbeeld van de beleving van inwoners kan als positief worden bestempeld. Op heel veel punten doet Borne het goed. Inwoners geven hoge cijfers voor hun buurt, het onderhoud van de openbare ruimte en veiligheid. Ook voor hun welzijn en gezondheid geven inwoners hoge rapportcijfers.

 

Minder vertrouwen en laag rapportcijfer voor samenwerking met inwoners

Er zijn echter ook punten waar de gemeente minder goed scoort of de score beduidend lager is dan twee jaar geleden. Zo is sprake van een daling van het vertrouwen in het bestuur en is ook het rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt met inwoners lager. Het managementteam van de gemeente wil met name op het gebied van deze twee punten gaan bekijken waar leer- en verbeterpunten zitten.

 

Schriftelijke vragen van GB’90

De uitkomst van het burgerpanel was voor Karin Scholten van GB’90 aanleiding om direct schriftelijke vragen te stellen en het College van B&W te vragen naar concrete acties die men wil ondernemen om de mening ten goede te keren. Daarnaast wijst zij ook op andere significante verschillen ten opzichte van de vorige meting, zoals het sentiment dat de gemeente minder goed toezicht houdt op het naleven van regels, er relatief meer mensen geantwoord hebben van mening te zijn dat de gemeente niet doet wat zij zegt en de gemeente geen heldere taal zou gebruiken. Ook daarvan wil zij weten wat de gemeente van plan is om hier aan te doen. (AJ)

 

Voor het volledige rapport 'Waar staat je gemeente' zie de website van het BornePanel.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 02 mei 2020
In plaats van direct in de pen c.q. de tablet te klimmen richting het College, had het GB90 als Coalitiepartij meer gesierd eerst zelf eens in de spiegel te kijken, waar mogelijke oorzaken voor het verlaagde vertrouwen in bestuurlijk Borne zouden kunnen liggen. Gezien de niet bepaald burgervriendelijke besluiten als Coalitiepartner c.q. Collegepartij in de afgelopen tijd (invoering Diftar, absurde OZB-verhogingen, gebrekkige transparantie in communicatie naar burgers over het hoe en waarom van besluitvorming, et cetera), om maar te zwijgen van de behoorlijk arrogante (lees: eigengereide) opstelling van deze partij bij het nemen van besluiten, is enige zelfreflectie over het eigen optreden en handelen bij het besturen van deze Gemeente, iets waarmee men als partij eerst maar eens zou moeten beginnen. Overigens geldt dit ook voor de overige twee Coaliepartijen!
Ron Hartman — 02 mei 2020
De bijencultuur in Borne is van achterkamer-raatjes. Zoomen annu nu, vraagt hele andere vaardigheden. Je wilt toch dat het apparaat in de toekomst leidt, in plaats van te lijden in het verleden met een gemeentelijke I-pad die al eng wordt gevonden? Idem voor de oude koninginnen in het apparaat. Tik minder langdradig en laat in zoomsessies zien wat de na-coronaire toekomst geeft. in elk geval wat minder megalomaan en dus op bescheiden Twentse ipv de Wassenaarse schaal van de afgelopen jaren.

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021