Gezamenlijk werken aan beter imago
RAAD EN COLLEGE ZIEN BEIDE ROL VOOR ZICHZELF

Gezamenlijk werken aan beter imago

De slechte rapportcijfers voor ‘vertrouwen in bestuur’ en ‘samenwerking met inwoners’ uit de meest recente enquête ‘Waar staat je gemeente’ waren aanleiding om dinsdagavond het imago van de gemeente nog eens onder de loep te nemen. Het College had op eerdere vragen van GB90 min of meer geantwoord dat er wat dat betreft een rol lag voor de gemeenteraad om het tij te keren.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Mieke Visser (SP) zei teleurgesteld te zijn in dat antwoord. “U wijst naar de Raad en naar omstandigheden en daarna komen er een paar open deuren. Imago en imagoverbetering is toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid?” Ook Leo Graafhuis (VVD) vond de beantwoording ‘een beetje flauw’ en zei geschrokken te zijn van de antwoorden op de open vraag in de enquête. “Pagina’s vol met kritiek en wantrouwen, waar wij wel onderdeel van zijn.” Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) vond dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid moest nemen. “Het is opvallend dat we slecht scoren op samenwerken met inwoners, terwijl we burgerparticipatie juist hoog in het vaandel hebben.” Hij vroeg de collega-raadsleden met ideeën te komen om het beter te doen.

 

Professioneler

Burgemeester Jan Pierik gaf aan dat het niet de bedoeling was geweest om de bal volledig bij de Raad te leggen. “Ik ben het ermee eens dat het een duale verantwoordelijkheid is.” Hij vond de rapportcijfers ‘zorgwekkend’ op enkele punten. “We hebben wel iets te doen. Hoe? Professioneler worden! Professioneler, duidelijker en zakelijker.” Dat moet dan wel allemaal zonder extra geld. “We willen zonder additionele middelen verbeteringen aanbrengen.” Er zou al volop mee begonnen zijn.

 

Niet allemaal kommer en kwel

Pierik wees er nog wel op dat de resultaten uit de enquête niet allemaal negatief zijn. Op veiligheid, gezondheid en welzijn werden bijvoorbeeld wel hoge scores genoteerd. “Het is goed om te constateren dat we het in Borne behoorlijk netjes doen.” En daarop aansluitend kwam Karin Scholten (GB90) nog met een uitsmijter: “Laten we voortaan beginnen met de vraag ‘Waar zou je liever willen wonen dan in Borne?’” Ze dacht het antwoord daarop wel te weten. (AJ)

 

Lees ook het eerdere artikel: Stapjes om vertrouwen burgers terug te winnen

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
wgkub — 10 sep 2020
Gezamenlijk, imago, werken.......in het woordenboek van de Bornsche ambtenaar komen die woorden niet voor! Als het lastig wordt geven ze niet thuis of ze lopen weg!!
Willem — 10 sep 2020
Praat niet over Hengelo ze kunnen haar eigen markt plein niet in orde maken daar wordt al jaren over gediscussieerd ook over de diftar discussie dan ons mooie plein de fonteinen en winkels in Borne wat een geweldig dorp
Henry — 10 sep 2020
Ga als gemeente met Hengelo om de tafel.
Ik denk dat een fusie beter werkt als het aanmodderen wat nu gebeurt.
En na een fusie kan er een gemeenteloket in het Kulturhus ingericht worden.
De rest van de functies naar Hengelo.
En het lelijke gemeentehuis kan tegen de vlakte om plaats te maken voor extra parkeerplaatsen.
Bornenaar — 10 sep 2020
Imago is een gevolg van datgene wat je doet. "Je imago verbeteren" klinkt als een advertentiecampagne. Er wordt hier op BorneBoeit, op Twitter, Instagram en Facebook gereageerd op het handelen van de gemeente, maar de gemeente reageert nooit. Ivoren toren. Een participatie-avond kan nu niet, dus ga het gesprek eens online aan. Leg eens bloot hoe jullie werken, waarom dingen wel of niet kunnen, hoe de cijfers zijn, etc. Hou op met bespiegelen en peilingen. Je burgers zitten vlak onder je neus, ga naar buiten en praat!
Lichtgeel hesje — 10 sep 2020
Ook nu blijkt wederom dat de Bornse politiek steeds meer een afspiegeling wordt c.q. is van het "Haagse gebeuren", met een behoorlijk 'wij van WC-eend' gehalte als het gaat om het handelen in het zogenaamde belang van inwoners, onder het mom van stimuleren van zgn. Burgerparticipatie. Zolang zelfreflectie op eigen doen en laten alsmede enig lerend vermogen binnen zowel dit College als binnen deze Raad, echter (aantoonbaar) ondergeschikt is en blijft aan partij- c.q. persoonlijke belangen en profilering vanuit politiek Borne (zie ook de financiŽle perikelen en de politieke besluitvorming cq verantwoording hieromtrent), alsmede reactief handelen in plaats van pro-actief in de natuurlijke aard van dit politiek Borne lijkt te zijn opgesloten, kan men Burgerpeilingen tot in het oneindige blijven uitvoeren, maar is dit slechts voor de buhne en eigen eer en glorie!
Yvonne — 09 sep 2020
Burgerparticipatie hoog in het vaandel..... Leuk dat jullie bijvoorbeeld vragenlijsten naar inwoners sturen, maar als onze antwoorden vervolgens genegeerd worden dan schiet het niet op. Werkt het wat mij betreft juist averechts. En nog maar een open deur, zorg dat de financiŽn eens op orde komen!
john van bruggen — 09 sep 2020
ik vind dat de burges ook wel meer met de buren mogen praten en wat jullie doen daar in het gemeterhuis daar laat ik mij maar niet over uit
Henk — 09 sep 2020
Het lijkt me beter om Hengelo te vragen om een fusie.

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Kan het traject N35/A35 dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie? De gemeente Borne...
08-03-2021

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracť langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021