Toch weer opvang asielzoekers in Azelo
COA GAAT DRIE JAAR AZC-LOCATIE HUREN

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer definitief, was de verwachting. Om daar zeker van te zijn kocht de gemeente Borne het voormalige internaat van het COA om te kunnen voorkomen dat omstandigheden een hernieuwde ingebruikname noodzakelijk zouden maken. Desondanks besloot het College deze week toch opvang van maximaal 299 asielzoekers gedurende drie jaar mogelijk te maken door de gebouwen weer te verhuren aan het COA.

 

Opmerkelijk

Een opmerkelijk besluit, omdat begin dit jaar aan CdK Andries Heidema te kennen was gegeven dat Borne geen mogelijkheid zag om het knellende probleem van te weinig opvangplekken voor het COA op te lossen en niets te zien in het opnieuw in gebruik nemen van het azc in Azelo. Onder andere omdat het ‘de geloofwaardigheid van de gemeente niet ten goede zou komen’ en omdat men er vertrouwen in had dat er snel een koper of huurder voor het gebouw zou komen. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig.

 

Wethouder Michel Kotteman: “Er was een aantal ideeën voor herontwikkeling van het azc, maar daar zaten ook risico’s aan.” Zo was er een plan voor huisvesting van arbeidsmigranten en een klaarblijkelijk al wat verder uitgewerkt idee om er door de Centrumgemeente Enschede beschermd wonen onder te laten brengen. “Het bleek dat beschermd wonen toch ook deels ten laste zou komen van de gemeente Borne”, vertelt Kotteman. Lasten, waarvan de gemeente er (gezien de financiële situatie) niet te veel van kan hebben. Verhuur aan het COA zou op korte termijn de enige budgettair neutrale oplossing zijn. “Op deze manier lopen we geen scheur in de broek op.”

 

Voor het COA was de locatie in Azelo al min of meer afgeschreven. Het gebouw zou verouderd zijn. Maar de nood is hoog. “We kunnen de extra opvangplekken goed gebruiken”, zegt COA-bestuurder Joeri Kapteijns. De huidige opvanglocaties zitten vol. Mede door stagnerende uitstroom van mensen met een verblijfsvergunning, die moeilijk aan woonruimte kunnen komen. Ook voor het COA is Azelo op de lange termijn geen geschikte locatie, maar tijdelijk voor drie jaar wel.

 

Gevoelig

Gemeenteraad en omwonenden hebben kritisch en verbaasd gereageerd op het, toch wel verrassende, besluit van het College. Burgemeester Jan Pierik: “Het was best wel een grote schok en er kwamen de nodige emoties.” Woensdagavond zijn omwonenden op de hoogte gebracht van het voornemen. “In het begin hadden de emoties heel begrijpelijk de overhand, maar na verloop van tijd ontstond er een goed gesprek, waarbij we gesproken hebben over de gevoelens en de bottlenecks van hernieuwde opvang. Er is onzekerheid en ook wel een beetje angst. Daarover gaan we de komende tijd met elkaar in gesprek.” Ook de gemeenteraad krijgt nog de kans om wensen en bedenkingen te uiten. Aanstaande maandagavond is er een ingelaste raadsvergadering.

 

Pierik beseft dat het een gevoelige kwestie is. “Daar willen we ook de ruimte voor geven.” Als alles volgens planning verloopt zou een definitief besluit in februari kunnen vallen en als het aan het COA ligt arriveren niet lang daarna de eerste bewoners in Azelo.

 

Drie jaar

Het ligt in de lijn der bedoelingen dat het COA na de termijn van drie jaar zorgdraagt voor de sloop van de gebouwen, met uitzondering van de villa en het karakteristieke hoofdgebouw. “Op deze manier kunnen we ook de gemeente Borne verder helpen in haar plannen.” Daarbij zou het hoofdgebouw een andere bestemming kunnen krijgen of wellicht ook gesloopt worden als er niemand belangstelling toont. Daarnaast zijn er plannen om op het terrein een zonneveld in eigen beheer van de gemeente te realiseren.

 

Frustratie en teleurstelling in Azelo

De gemeenschap in Azelo is ondertussen geëmotioneerd en geschrokken achtergelaten. “De overheden tonen zich toch maar weer onbetrouwbaar”, zegt Wim Jansen, secretaris van Gemeenschapsbelangen Azelo. “We hadden een deal met de gemeente Borne. Ze zouden het gebouw aankopen om te voorkomen dat er weer een vierde keer asielzoekers zouden komen. We dachten dat de gemeente een betrouwbaardere partner zou zijn dan het COA... Hoe dom kun je zijn?!”

 

De frustratie zit hoog in het buurtschap. “Het is iedere keer hetzelfde. We hebben al meerdere keren afspraken gemaakt. Zwart op wit. Telkens was het ‘nu komen ze echt niet meer’ en dan werd het toch weer anders. Er komt geen einde aan!” De mening over het COA was al niet geweldig. “Als ze nu zeggen dat ze na drie jaar echt vertrekken, dat gelooft hier natuurlijk niemand meer!” Maar nu heeft ook de gemeente Borne een dikke deuk opgelopen in betrouwbaarheid.

 

Barricades?

De komende dagen wordt er in Azelo onderling overleg gepleegd en gekeken wat men te doen staat. “We hebben altijd begrip getoond en zijn altijd meegaand geweest, maar daar word je blijkbaar niet voor beloond. Je moet op de barricades om iets te bereiken, alleen zijn we daar de mensen niet naar. Het is niet onze stijl, maar als je er min of meer toe wordt gedwongen...” (AJ)

 

 

Foto © Dirk de Graaf

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 28 nov 2020
De Wethouder heeft het over geen scheur in de broek oplopen, maar vergeet gemakshalve even de scheur in de portemonnee van de inwoners van Borne die door dit soort bestuurlijke fratsen alleen maar groter wordt, en de zuur verdiende centjes alleen maar in grotere getale richting wat voor bestuurlijk Borne moet doorgaan zullen gaan vloeien.....
Stephan — 28 nov 2020
Mede Bornenaren,
Stop met betalen lokale belastingen. Dat is de snelste weg naar toezicht op het functioneren van dit college.
Ite — 27 nov 2020
Bewijs van onvermogen !
Ton — 27 nov 2020
De zoveelste blunder. Beloften doen en niet nakomen is kiezersbedrog. De laatste tijd al veel zaken die in een fiasco zijn geeindigd.
Reststroken verkoop: niet het resultaat dat de bedoeling was.
Plan wooldrik: eerst beginnen met een lege beurs
Plan verbindingsweg: jarenlang inwoners beloven dat er een oplossing komt.
Garantiestelling weleveld: ook een groot tekort.
En nu weer het centrum in azelo: ook dit draait uit op een groot tekort.

Wanner wordt de raad eens wakker? Van het handelen van dit college is dit niet te verwachten.
En de ozb maar blijven verhogen voor projecten die niet worden uitgevoerd.
Hoe kan de bevolking hier grip op krijgen?
Plannen maken zonder een gevulde beurs is voor niemand mogelijk, maar de gemeente Borne kan dit blijkbaar.
Lichtgeel hesje — 27 nov 2020
Op maandag 30/11 wordt er met de Raad gesproken over het proces; op 15/12 wordt er inhoudelijk met de Raad gesproken over deze move. Coalitie partijen geven aan " verrast" te zijn. Deze beerput moet gewoon open, dus laat het maar klappen maandag aanstaande. VR Gr een inwoner die het bestuurlijke gemarchandeer simpelweg zat is, dan maar een interim College tot aan de verkiezingen in 2022!
Johan Wierda — 27 nov 2020
Beste mensen,
Borne wordt natuurlijk al jaren geregeerd door het "groot" CDA, het "klein" CDA laat de afsplitsingen de kooltjes uit het vuur halen en neemt daarna een standpunt in. Hoe slim.kun je zijn?
Ben ook zeer getroffen door het citaat in Tubantia van vandaag waarin de burgemeester letterlijk zegt "Met een doelgroep waar omwonenden ook niet altijd blij mee zijn"
Dit vraagt naar mijn mening op zijn minst om.nadere uitleg, Borne staat immers vol allerlei vormen van begeleid wonen.
Is het nog wel pluis in Borne?
Lichtgeel hesje — 27 nov 2020
De pijlen kunnen eveneens worden gericht op de drie coalitie partijen CDA, gb90 en borne-nu. Zelfs deze Wethouder is niet zo dom om dit voorstel te lanceren zonder een vooraf afgesproken meerderheid in de Raad hiervoor. Zo "werkt" de politiek nu eenmaal op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.....
Loek Diemel — 27 nov 2020
Oja..... voor de duidelijkheid, ik ben geen tegenstander van het opvangen van ECHTE vluchtelingen.
Maar oneerlijkheid/onbetrouwbaarheid, verpest onze samenleving en dat zou een gemeentebestuur niet moeten willen!!!!!!
Loek Diemel — 27 nov 2020
Ik vraag mij wel eens af...... zou minimaal één lid van B&W wel eens de reacties op dit platform lezen. Of zouden zij zich zo schamen dat ook hier de durf ontbreekt om te reageren.
(raadsleden mogen zich trouwens ook laten horen)
Hans — 27 nov 2020
Och, och....hoeveel leugens slikt de Bornse bevolking nog van zijn onbetrouwbare en ondeskundige "bestuurders". Ondertussen weet ik niet meer of je moet lachen of huilen om circus Kotteman c.s., wiens ideeen in al die jaren nauwelijks wat hebben opgeleverd en vaak zijn uitgemond in gedraai en leugens achteraf. Weg ermee en als "dank" voor zijn gedoe stel ik voor een woonwagenkampje in te richten naast zijn woning.
Lothar — 27 nov 2020
Het is te hopen voor de naaste omgeving en eigenlijk heel Borne dat er echte vluchtelingen worden gehuisvest. Dus gezinnen met kinderen en geen kansloze gelukzoekende testosteron bommen tussen de 18 en 35 jaar die net als in Stadskanaal en Weert de boel hier onveilig gaan maken... Want dan, beste gemeente Borne, heb je echt een probleem.
Jos Lansink — 27 nov 2020
Het pand is nog maar net aangekocht door de gemeente Borne. Borne zit in financiële problemen. COA zit met ruimtegebrek Asielopvang en benadert Borne. Waarom niet gedacht we gaan de overdracht aan Borne over 3 jaar doen. Ook de financiële overdracht van Borne aan het COA. Dit kun je als partners toch oplossen met elkaar.
Jos Lansink — 27 nov 2020
Het pand is nog maar net aangekocht door de gemeente Borne. Borne zit in financiële problemen. COA zit met ruimtegebrek Asielopvang en benadert Borne. Waarom niet gedacht we gaan de overdracht aan Borne over 3 jaar doen. Ook de financiële overdracht van Borne aan het COA. Dit kun je als partners toch oplossen met elkaar.
Hans 80+ — 27 nov 2020
Vertrouwen in de gemeenteraad was al niet groot,maar na dit voorstel is het tot nul gezakt.
Tijd voor een gemeentelijke enquête.
Loek Diemel — 27 nov 2020
Wat een blamage, wat een streek, wat een deuk in het vertrouwen van de omwonenden!! De schaamte voorbij!!
Stephanie — 26 nov 2020
Fijn dat we in de gemeente onderdak kunnen bieden aan deze groep mensen. Laten we ze welkom heten en met (wat meer) warmte ontvangen.
Lichtgeel hesje — 26 nov 2020
Aankoop pand door gemeente Borne kost circa 1 miljoen. Huurperiode door COA 3 jaar. Wat levert de all-in. huur over 3 jaar op en wat mogen de inwoners van Borne na deze periode bij lappen om het verschil tussen koopprijs en (geschatte) huurinkomsten te financieren?
Nico — 26 nov 2020
Hahahahaha...dit is toch eigenlijk heel erg grappig. Oh nee, wacht.... het is geen grap...... hoe bedenk je het toch om hiertoe te besluiten zonder overleg met de omgeving. 3 jaar extra! Gefeliciteerd
Vincent Staudt — 26 nov 2020
De wethouder heeft nog wel wat uit te leggen over een ‘klaarblijkelijk al wat verder uitgewerkt plan’. Er is wel degelijk een goed alternatief plan aangedragen, waarbij de genoemde nadelen geen rol spelen en welke ook op zeer korte termijn geëffectueerd kan worden. De gemeenteraad is hierover ingelicht. We wachten het debat Hierover nog maar even af.
Stern — 26 nov 2020
PVV stemmen
Jos Kok — 26 nov 2020
Hier wordt de aloude truc uit de doos getoverd. Eerst schermen met een plek voor arbeidsmigranten of
het afvalputje uit Enschede. In de hoop dat men dan zal zeggen : dan toch maar liever asielzoekersopvang. Gezien de reacties alhier, trapt men daar niet meer in.
Ron Hartman — 26 nov 2020
Henk heeft eigenlijk wel gelijk. Mits.. de gemeente het pand verhuurt exclusief service omdat anders de diverse verbouwingen, aanpassingen en nutsvoorzieningen ons bergen geld gaan kosten. Dan kan het beter leeg blijven staan in afwachting tot het Vloedbeldtraject een fors deel grond zal opeisen.
Lichtgeel hesje — 26 nov 2020
Hier past geen enkele inhoudelijke reactie meer. Bestuurlijk en ambtelijk Borne kwalificeert zich hiermee zowel naar haar eigen inwoners als naar externe partijen als volledig bestuurlijk onbetrouwbaar. Niet in staat zijn om van een aantal (partij- cq persoonsgebonden) "ambities" een financiële doorrekening te maken voor de begroting 2021 e.v., maar wel dit soort moves uithalen. Het begint echt op een bananenrepubliek te lijken hier. Het is nu aan de Raad om hier dwars voor te gaan liggen, wil deze Raad niet dezelfde kwalificatie 'onbetrouwbaar' krijgen....
Jan Vos — 26 nov 2020
Geloof hoop en mislukking
Rudie — 26 nov 2020
Kijk lijkt wel Den Haag de ene liegen naar de ander.
Gemeenteraad in Borne is ook al niet te vertrouwen.
Bertus Schuurman — 26 nov 2020
Is een standaard telraam nog wel voldoende om al die blunders, die er gemaakt worden binnen dat grote grijze pand aan het Rheineplein, op bij te houden?? P.S. Zou de Sint hen nog verrassen met een ingelijst brevet van onvermogen?
Martin — 26 nov 2020
Beste Henk,

Misschien is het financieel en humaan allemaal wel ok, dat is niet het probleem en de discussie Gaat er om dat onze overheid, in dit geval de lokale overheid, wederom heeft bewezen gewoon domweg onbetrouwbaar en incapabel te zijn daar gaat het mis
Gerard Schuurhof — 26 nov 2020
De overheid in zijn algemeenheid is per definitie onbetrouwbaar. Dat dit zo is wordt telkens opnieuw bewezen. Het zijn absoluut geen incidenten.....en het is een rode draad die overal doorheen loopt. Er wordt telkens weer een excuus gezocht om iets te verkopen waarvan eerder is gezegd we doen het wel of niet ...maar op het moment suprême gaat we toch weer
180 graden draaien.
Henk — 26 nov 2020
Verstandig besluit, nu is er meer tijd om een goede afweging te maken zonder dat er teveel financiele druk en dus emotionele druk ontstaat.
Johan — 26 nov 2020
Een kat in het nauw maakt rare sprongen , afgang voor de gemeente Borne
Martin — 26 nov 2020
Hoe onbetrouwbaar kun je zijn als overheid, Den Haag of lokaal in Borne het is allemaal 1 pot nat. Kunnen we om te beginnen hele bende (lees gemeente raad) in Borne niet vervangen:)

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021