BOP en gemeente in gesprek over financieel beeld
RAAD WIL DUIDELIJKHEID OVER INTERPRETATIEVERSCHILLEN

BOP en gemeente in gesprek over financieel beeld

Aan de ene kant - vanuit het college - ligt er een redelijk positief financieel perspectief, althans een stuk positiever dan de afgelopen jaren, maar anderzijds komt het Borns Onderzoek Platform (BOP) op basis van dezelfde cijfers tot minder positieve conclusies. Het maakt het voor de gemeenteraad allemaal wat lastig. “Er zit licht tussen beide interpretaties en laten we nu eens, zonder politiek, kijken waar de verschillen zitten”, meende Leo Graafhuis (VVD). “Waar moeten en kunnen we als gemeenteraad vanuit gaan?”
 

Verzoek Auditcommissie

Onlangs hield het financieel team van BOP, bestaande uit Rudy Tip, Nico Busger op Vollenbroek, Henk Hoek en Fons Lohuis, op verzoek van de gemeenteraad een presentatie over hoe BOP tot de gevolgtrekkingen is gekomen. Mede naar aanleiding daarvan volgt er op korte termijn een gesprek tussen de financieel specialisten van de gemeente en de Auditcommissie van de raad. Daarbij schuiven, op verzoek van de Auditcommissie, ook leden van BOP aan.
 

Verschillende uitgangspunten

Zonder op het resultaat daarvan vooruit te willen lopen zegt het college het goed te vinden om met elkaar in gesprek te komen en eventuele ruis weg te kunnen nemen. Wethouder Arno Spekschoor: “We staan open voor een constructief gesprek en zullen dat ook ambtelijk ondersteunen.” Volgens burgemeester Jan Pierik lijkt het erop dat er verschillende uitgangspunten worden gehanteerd. “BOP kijkt meer naar de historische cijfers en als college kijken we vooral vooruit. De middelen die we als gemeente van het Rijk krijgen zijn heel belangrijk en de recente plussen hebben een groot effect.” Spekschoor vult daarbij aan: “De historische cijfers kunnen inderdaad leiden tot zorgen en vroegen om ingrepen die ook gedaan zijn. Maar we hebben nu de koers omhoog ingezet.”
 

Meer over BOP: BOP-onderzoek

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 28 okt 2021
Nog te ontvangen bedragen die redelijk hard zijn, kunnen probleemloos op de balans staan. Niet op de Winst en Verliesrekening. Wel op de w/v rekening? Dan moet er toch echt voldoende algemene reserve zijn en daar zit een fors probleem.
Lichtgeel hesje — 28 okt 2021
Interessante discussie: (Nog) niet ontvangen middelen cq (nog) te ontvangen middelen worden kennelijk alvast wel ingeboekt in het financiële systeem van de Gemeente Borne als zijnde ontvangen, aldus de Burgemeester. Dit is een vorm van boekhouden waar behoorlijke riskante kanten aan zitten; je neemt als Gemeente namelijk een voorschot op financiële middelen die (nog) niet daadwerkelijk in de portemonnee zitten en baseert hierop dus ook beleidsbeslissingen, ofwel de jaarlijkse begroting is deels gebaseerd "op leven op de pof" waarbij er vanuit wordt gegaan dat er geld daadwerkelijk binnenkomt van met name het Rijk (ofwel de belastingbetaler). Deze stijl van financieren hoef je je als burger niet te veroorloven.....
H.J. Van Hasselt — 27 okt 2021
Het college kijk vooral vooruit en dan is de wens vaker de vader van de gedachte. Met als gevolg dater met een roze bril naar de toekomst kijkt. Door niet naar het verleden te kijken kan men ook niet leren van de fouten die in het verleden gemaakt zijn. Dus het gesprek aangaan lijkt mij een goed idee, voorwaarde wel is dat er ook geluisterd en waar nodig gehandeld word

Karin Scholten lijsttrekker GB90

Donderdag 20 januari is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgelegd aan,...
26-01-2022

GBA: ‘Vermoeden is alleen maar bevestigd’

“We zijn misleid en voor de gek gehouden”, dat is de reactie van...
25-01-2022

Arno Spekschoor wilde in oktober al ontslag nemen

In december liet wethouder Arno Spekschoor weten te stoppen als wethouder in Borne per 1 maart...
20-01-2022

Wob-stukken openbaar, toch veel onduidelijk

Als gevolg van het Wob-verzoek van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo is nu meer duidelijk over...
20-01-2022

Woeste gronden onder het azc

‘Het complex Maria Mediatrix is gelegen op voormalige woeste gronden’, staat te...
18-01-2022

D66 wil interpellatiedebat over financiën

Fractievoorzitter Ernst Janssen van D66 heeft onmiddellijk een interpellatiedebat aangevraagd,...
18-01-2022