Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje
OMWONENDEN ÉN GEPASSEERDE PROJECTONTWIKKELAAR ZIJN BOOS

Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje

Tegen het voornemen van de gemeente om de locatie van ’t Ridderspoortje aan de Azelosestraat voor 15 jaar beschikbaar te stellen aan Welbions voor het realiseren van 10 tijdelijke woningen is veel tegenstand. Omwonenden zien de flexwoningen op die plek helemaal niet zitten. Zij vrezen overlast en hadden veel liever gezien dat er op de locatie permanente woningen gebouwd gaan worden. Daarnaast heeft een aantal buurtbewoners flinke kritiek op de wijze waarop de gemeente en Welbions communiceren over het plan.
 

Boze projectontwikkelaar

Dat laatste argument komt ook vanuit een hele andere hoek. Blijkbaar was er een projectontwikkelaar al langer met de gemeente in gesprek over het ontwikkelen van (tijdelijke) tiny houses op die plek. Deze Vester B.V., die in Borne onder andere woningen realiseerde in de Bornsche Maten en De Pellenhof in Oud Borne verbouwde tot zorgappartementen, voerde diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over het project aan het Ridderspoortje en kreeg, naar eigen zeggen, te horen dat de gemeente heel positief was over het plan. Echter wilde de gemeente eerst een integrale gebiedsontwikkeling afwachten en belandde het project van Vester B.V. om die reden in de ijskast.

 

Advocaat ingeschakeld

Groot was vervolgens de verbazing over berichten in de media, dat de gemeente voornemens was wél medewerking te verlenen aan Welbions voor een soortgelijk plan op dezelfde locatie. Een brief aan het college van 20 april over de kwestie werd bijna twee maanden lang niet beantwoord, waarna Vester B.V. haar advocaat inschakelde. Het daaropvolgende gesprek met het college had echter niet het gewenste effect, waardoor de advocaat zich nu wendt tot de gemeenteraad. Onder andere met het argument dat de gang van zaken juridisch niet houdbaar zou zijn en er een selectieprocedure zou moeten worden doorlopen als er meerdere gegadigden zijn voor het vastgoed.
 

De gemeenteraad spreekt over ’t Ridderspoortje tijdens het Politiek Beraad op 22 november. Naar verwachting zullen er verschillende insprekers zijn en het college krijgt vervolgens de gelegenheid haar zienswijze op het geheel te geven. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 22 nov 2022
Jammer dat de wethouder, niet echt op de inhoud wil ingaan. Het gaat niet om hutjes of fraaie woningen, maar voor wie uiteindelijk na de Poetin-oorlog het bedoeld is. Ik ken die doelgroep van ooit bij de gemeente. Die wil je niet daar door de wijk hebben tussen het arrestantencentrum en het station. Deze lokatie is gewoon verkeerd.. De toon van ons hoogbegaafden, past niet. Ook al omdat dat niet klopt! Gewoon de Bornse Maten dus aan de beurt. NU
Dirk — 22 nov 2022
Het is een goed zakelijk gebruik dat dan pas een besluit wordt genomen als alle informatie voorhanden is. Deze wethouder wil de raad zover krijgen dat er eerst een besluit wordt genomen en dat dan pas wordt gesproken over de concrete invulling, ofwel de omgekeerde wereld. Het besluit kan dan echter niet meer worden teruggedraaid, waarmee Welbions vrij spel heeft in de uitvoering....
Dirk — 22 nov 2022
Zit naar de wethouder te kijken: los van de financiële "chantage" uitspraken richting de raad, is de kernvraag niet beantwoord waarom in de quickscan 2015-2017 het ridderspoortje niet geschikt is en waarom nu wel...
Ron Hartman — 22 nov 2022
@Nico. Stel heldere en zakelijk correcte vragen en ik zal proberen die te beantwoorden. Lees ook vooral nog eens dat ik niet als wijkbewoner reageer, maar als betrokkene bij het proces. Dit heeft niets met oud zeer te maken, maar met mijn behoefte aan transparant bestuur met (ook) oog voor noodzakelijke plannen.
nico evers — 22 nov 2022
Sorry Ron, ik hoopte op enige verdieping en nieuwe mogelijkheden maar je vervalt in oud zeer.
Ik zal op jouw advies buurman Gerard nog eens vragen.
Ron Hartman — 22 nov 2022
@Nico Evers. Ik vond het toenmalige, achterbakse verzet van iemand die wist hoe de hazen lopen in het Dorpshus, verwerpelijk en doe daar nimmer enige mededeling over. Daarbij was ik destijds in een speciaal daarvoor ontworpen plan, bereid om de Eega plannen destijds in fe passen. De toen bij mij bekende doelgroep ( die kan nu best veranderd zijn zolang bv de oorlog duurt) maakt onverlet dat als de Jan Ligthart erbij komt en de oorlog klaar is, het heel schimmig kan uitpakken voor de buurt. Bij Eega had ik destijds als hoofdeis dat we gezamenlijk zouden invullen. MW en jeugdzorg kunnen dat via millennials, nu niet meer. Botte stelling, maar ik meen het. Gerard Vos kon dat wel. Samen met Gerard openheid eisen voor de tijd na de oorlog dus.
Emil — 22 nov 2022
Nico,

Het is jammer dat wij als wijk inderdaad niet eerder wisten dat er blijkbaar zich meer heeft afgespeeld op andere locaties.
Als wijk zijnde hadden wij dan een WOB verzoek kunnen indienen.
Dat kan als nog, maar zo verzoek duurt +/- 4 weken en is dus te laat voor ons.

Het is te hopen dat, dinsdagavond 22 november, de wijk in grote aantallen zich meldt bij de gemeente, om zo alle onzin van de gemeente aan te horen en het verhaal van de wijk, met gepaste fatsoen, ertegenover te zetten.nico evers — 22 nov 2022
Ron Hartman, ik zou graag zien dat je iets meer verdieping geeft van jou reactie op dit thema.
Wat wist men meer? En hoe is dat verzet georganiseerd? Jij geeft aan , stuur op wat WEL bekend is. WAT als Gemeente Borne en Welbions
niets bekend maken en toch op een besluit aansturen,
wat genomen gaat worden op 13 december en waarna Welbions op 22 december de plannen bekend maakt.

HOEZO OPEN OVERHEID?
Ron Hartman — 22 nov 2022
Beste Gerard. Bij EEGA ging het destijds (plm 4 jaar geleden en ver voor de statushoudersproblematiek) (afvaardiging van Ministerie erbij en hun eigen architect, om een heel andere doelgroep. Nu wellicht gemengd? Breek door het plan heen!
Jeroen Olthof — 22 nov 2022
Wij zijn een gezin met jonge kinderen dat sinds 3 jaar in deze wijk woont. We dachten 3 jaar geleden dat we een mooie stap voorwaarts hadden gemaakt door te gaan wonen in een mooie, rustige en sociale wijk waarbij onze kinderen in een veilge omgeving kunnen opgroeien. We zijn inmiddels zover dat we ze een deel van de dag alleen thuis kunnen laten.
Met de realisering van de flexwoningen met daarin doelgroepen waarvoor deze woningen bestemd zijn, ligt de situatie in een keer heel anders.
Kunt U als college van B&W de veiligheid van onze kinderen waarborgen, bv als ze op het trapveldje willen voetballen ?
Realiseert U zich als college van B&W dat er 's avonds en in de weekenden talloze kinderen uit heel Borne langs de flexwoningen/ Azelosestraat moeten fietsen om de sportvelden / sportclubs te bereiken ? Kunt U hun veiligheid garanderen ?
Volgens ons is de realisatie van de Flexwoningen op de locatie van het Ridderspoortje dan ook een bizar plan.
Dirk — 22 nov 2022
Oh ja, en NOG steeds zijn NIET alle omwonenden geïnformeerd door hetzij de Gemeente hetzij Welbions. Is wel tekenend voor hoe er vanuit deze twee instanties wordt gekeken naar belangen vanuit diezelfde omwonenden in dit hele verhaal. Deze worden namelijk gewoon terzijde geschoven als niet relevant. Democratie ammehoela! En de raad zal vanavond wel weer braaf meeknikken met het college, want oh wee, we zouden er eens voor gaan liggen als raad. Vergeet als raad alleen niet door wie u gekozen bent vorig jaar. Dit is namelijk ook gedaan door diezelfde groep omwonenden die u nu in de kou laat staan omwille van prestige....
Dirk — 22 nov 2022
Uit een quickscan in de periode 2015-2017 door de gemeente Borne blijkt dat het Ridderspoortje (toen al) niet kansrijk was voor een transformatie voor statushouders, mede in combinatie met de slechte staat van onderhoud (bron: www.borne.nl/statushouder). De vraag moet dan ook beantwoord worden door het huidige College waarom dit nu wel zo zou zijn, zonder te vervallen in politieke prietpraat en het verschuilen achter regeringsbeleid uit het Haagse. Wij hebben in Borne namelijk a priori te maken met lokale politiek en besluitvorming, en zijn geen marionet van Haagse beslissingen die op 200 km afstand worden genomen zonder enig gevoel voor lokale beleving cq impact op inwoners.....
gerard vos — 21 nov 2022
Beste Ron, ik heb zeker oog en hart voor de doelgroep die WEL bekend is bij de gemeente en Welbions. Ook problemen van die betrokkenen vragen stellig om aandacht en om een oplossing. Maar zoals je al aangeeft, de gedachte oplossing mag de buurt niet door de strot worden geduwd. Er was veel meer serieuze openheid en inspraak nodig. En zeker ook aandacht, voor wat nodig is voor de huidige bewoners om hier fijn te kunnen blijven wonen. Door de handelwijze van het College ontstaat er vervreemding tussen het gemeentebestuur en haar eigen burgerij. En dat is meer dan jammer!
Ron Hartman — 21 nov 2022
Welkom terug, Lichtgeel hesje. Ik miste je bijdragen.
Gerard: verdiep je in de doelgroep die bij de gemeente en Welbions WEL bekend is. Dit is unfair om dit de buurt zo door de strot te drukken. Het oude Politiebureau aan de Dunantstraat en zelfs ooit in onderzoek bij het vml eega-pand werd gestaakt. Enkelingen daar ,wisten meer en het verzet door ingewijden was daar effectief. Eis volledige openheid. Niet dat het niet zou moeten, maar dit is doordrukken van een probleem, dat de Gemeente ook moet oplossen, maar wel in openheid!
Gerard Vos — 21 nov 2022
In het raadsvoorstel staat wat de communicatie betreft slechts de zin: welbions zal communicatie gaan oppakken met de direct betrokkenen uit de omgeving. Mijns inziens is het gemeentebestuur zelf verantwoordelijk voor de communicatie met haar burgers over haar plannen. Rond het tunneltje onder de Bornerbroeksestraat kreeg de hele buurt een brief van de gemeente met tekening en al.Tot nu toe zag de buurt rond het Riddespoortje niets! De buurt wordt op de hoogte gehouden door een aantal actieve buurtbewoners. Gelukkig! Wat men als College hier ziet als direct betrokkenen is totaal niet duidelijk. In deze buurt wonen veel ouderen en alleenstaanden. Die kunnen dinsdagavond niet gemakkelijk naar het gemeentehuis. Maar ze hebben wel een mening en zitten met vragen. Ze worden niet gehoord. Dat is het College kwalijk te nemen. De buurt is er denk ik benieuwd naar wat de gemeenteraad morgen doet in het kader van opkomen voor het belang van de kiezers die in deze straten wonen…
Gerard Vos.
Lichtgeel hesje — 21 nov 2022
Welkom in het leukste dorp van Overijssel, oh nee dass war einmal. Toen er nog een echt luisterend oor was voor inwoners vanuit politiek Borne en democratische uitgangspunten nog werden nageleefd in plaats van misplaatste politieke arrogantie gebaseerd op partijpolitieke agenda's....

‘Bij sommige aanvragen denk ik: wow…’

Voor Benedicte Tijhuis, secretaresse van de burgemeester en belast met...
30-03-2023

Iedereen wil windbeleid, raadsvoorstel toch...

De provincie voert de druk op gemeenten op om haast te maken met beleid voor windturbines....
29-03-2023

Wooldrik: scholen moet toch nog even geduld hebben

Het college krijgt van de gemeenteraad de tijd om drie denkrichtingen uit te werken over hoe nu...
28-03-2023

Lars, Jasper en Job maken Borne veiliger

Cybercriminaliteit. We hebben er allemaal weleens van gehoord. Digitale ongewenstheid die steeds...
28-03-2023

Krachtig geluid uit het onderwijs

‘De maat is vol’, ‘het kan zo niet langer’, ‘de rek is...
23-03-2023

Handtekeningen gezet. Aan de slag.

Woensdagmiddag werden door wethouder David Vermorken en Paul Bonekamp van Dusseldorp Infra,...
22-03-2023