Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren
WOUTER SUSANNA GEÏNSTALLEERD ALS RAADSLID

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan Pierik. Dit gebeurde bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering waarin hij afscheid nam. Met deze onderscheiding wordt de waardering uitgesproken voor zijn grote inzet voor de Bornse gemeenschap.

 

Roelof-Jan Naaktgeboren is sinds 2018 actief binnen de lokale politiek. Sinds maart 2018 is hij commissielid bij GB90 en een jaar later werd hij verkozen tot raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 stond Roelof-Jan weer op de lijst van GB90. Wederom lukte het hem om één van de negentien zetels in de gemeenteraad te krijgen. In totaal is Roelof-Jan viereneenhalf jaar raadslid geweest.

 

‘Geen liefhebber van politiek gedoe’

Burgemeester Jan Pierik wees op alle energie die Roelof-Jan heeft gestoken in de energiestrategie en aanverwante zaken. “Daar ben je heel betrokken bij geweest en je was ook onze vertegenwoordiger in de initiatiefgroep RES.” Daarnaast is Roelof-Jan sinds 30 maart 2022 lid van de werkgeverscommissie griffie. Pierik refereerde aan het recente interview met BorneBoeit en dan met name de passage waarin Roelof-Jan aangaf zichzelf meer in een sturende rol te zien dan in een controlerende. Pierik: “Je was volgens mij ook niet echt een liefhebber van het politieke gedoe. Jouw blikken spraken wat dat betreft boekdelen.”
 

Commissie geloofsbrieven

Wouter Susanna werd in dezelfde raadsvergadering als opvolger van Roelof-Jan Naaktgeboren geïnstalleerd, maar niet nadat een ‘commissie geloofsbrieven’ had geconstateerd dat er geen beletselen waren om Susanna tot de gemeenteraad toe te laten. Diezelfde commissie diende zich ook te buigen over de antecedenten van Roelof-Jan Naaktgeboren, voordat hij als commissielid van GB90 kon worden aangesteld. Het zou raar zijn geweest als men had geoordeeld dat er ergens bedenkingen zouden zijn, na immers meer dan vier jaar in de raad gefunctioneerd te hebben. Maar met die commissie weet je het maar nooit, zo leert het recente verleden. Dit keer echter geen verrassingen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023