‘Onplezierig verrast’ door besluit Raad
AMENDEMENT OM WOONTOREN LAGER TE MAKEN NIET VOLDOENDE VOOR OMWONENDEN

‘Onplezierig verrast’ door besluit Raad

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering werd het beoogde appartementencomplex bij De Veste in de Bornsche Maten ‘ont-topt’. Vanaf 2004 was de bedoeling er een bouwwerk te realiseren van maximaal 28 meter hoog. Mede door de ondervonden tegenstand van omwonenden besloot de Raad er toch maar drie verdiepingen minder van te maken. Een amendement, gesteund door een grote meerderheid van de Raad, riep op de hoogte te maximaliseren tot 20 meter. Dat paste eigenlijk ook nog wel in de visie voor de Bornsche Maten. Daarin was vanaf het begin het idee omschreven een ‘landmark’ te bouwen, in de vorm van hoogbouw.

 

Én er was geluisterd naar de inwoners, die met hun bezwaren de gemeenteraad hadden weten te overtuigen dat het plan op z’n minst aanpassing behoefde. Wethouder Martin Velten gaf de Raad de complimenten voor het ‘in gesprek blijven’ met de bewoners. “Zo zijn inwoners meegenomen door de volksvertegenwoordiging, die immers de belangen van alle inwoners van Borne behartigt.” Plannen aangepast, iedereen happy. Of toch niet?

 

‘Onterechte indruk’

Nee dus. Een groep omwonenden laat weten ‘onplezierig’ verrast te zijn door het betreffende amendement. Peter Ardesch namens deze groep bewoners: “Tijdens de vergadering werd ten onrechte de indruk gewekt dat de gemeente met het opvoeren van het amendement geluisterd heeft naar de bezwaren van ons als bewoners van de Bornsche Maten zoals opgenomen in de zienswijzen, verwoord tijdens de inspraak in het Politieke Beraad en de aanvullende brieven die wij ter voorbereiding op dit overleg aan de Raad hebben verzonden. Het moet duidelijk zijn dat er op geen enkele wijze over dit amendement met ons overlegd is. Onze inhoudelijke bezwaren zijn hierdoor dus ook niet weggenomen.”

 

Bezwaren

Die bezwaren draaien om het feit dat de omwonenden niets wisten van de woontoren, de website van de Bornsche Maten maakt er bijvoorbeeld geen melding van. Daarnaast maakt men zich zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, betreurt het gemis aan groen als de bouwplannen doorgaan en verwacht dat de hoognodige uitbreiding van basisschool De Vonder wel eens in het gedrang zou kunnen komen als het aangrenzende terrein wordt volgebouwd.

 

Herbezinning

Terug naar de tekentafel, vindt men. Beginnen bij nul. Eerst maar eens kijken naar de capaciteitsproblemen van de school, dan naar additionele voorzieningen en als laatste naar appartementen. Bij die nieuwe plannen dan ook de bewoners betrekken. “Wat de burger moed zou kunnen geven is dat alle fracties van de gemeenteraad naar eigen zeggen ‘burgerparticipatie’ hoog in het vaandel hebben staan. Helaas moeten we constateren dat met het aannemen van dit amendement juist hieraan voorbij is gegaan. Wij blijven ons opstellen als een constructieve gesprekspartner en blijven acties ondernemen om opnieuw met de gemeenteraad in gesprek te komen”, aldus de groep omwonenden. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving:

Woontoren stukje minder hoog

Bezwaren tegen woontorens

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 18 nov 2018
Ik heb nog eens gesnuffeld op www.ruimtelijkeplannen.nl en dan in de bestemming naast de Veste. Het ene blok mag max. 11 m zijn en moet Maatschappelijke Dienstverlening huisvesten. Dat zou een zorgcomplex kunnen worden, maar geen ''vrije bewoning''. Dat is plm 3 a 4 verdiepingen en op de BG eigenlijk bedrijvigheid. Het andere blok mag max. 28 m hoog zijn, maar is dus buiten bestemmingsplan om, verminderd naar 20 m (plm 6 a 7 verdiepingen). De bouw- of Goothoogte is bepalend, maar hoeft niet uitgevuld te worden tot max. Daarvoor zijn we nou juist naar de nieuwe Omgevingswet aan het groeien, met veel inspraak van die omgeving en rekening houdend met veranderende zaken, zoals bv de verkeersdruk. Uit het bestemmingsplan: De regels: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - de veste 2':

wonen op de verdieping met daaronder begrepen beroep-aan-huis;
detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond en op de eerste verdieping ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
horeca uit maximaal categorie 1a uit de Lijst van Horeca-activiteiten;
bedrijven uit maximaal categorie 1 en/of 2 zoals genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij bedrijf;
Bartjens — 16 nov 2018
@Keupink: Voorafgaand de omgeving bestuderen is meer dan omvang, hoogte of aantal verdiepingen, maar vooral de samenhang van de wijk beoordelen. Het Vestegebied moet juist zorgvuldig en veilig bewoonbaar worden gemaakt. Hier lijkt het grote verlangen van enkele politici ingevuld om (hun) jongeren in Borne te houden via de sociale bouw van Welbions? Vanwege de exploitatie moet het dan de lucht in, niet vanwege de verwachtingen van de bewoners daar; met bv winkels en een paar verdiepingen met een paar appartementen erboven
Roelof — 16 nov 2018
Als de inwoners ontevreden zijn over dit compromis, doe die torens dan maar weer hoger
Geert keupink — 16 nov 2018
Wat grappig, al die Mensen die een duur huis kopen in een nieuwbouwwijk zonder zich goed te orienteren op de omgeving.
Bartjens — 16 nov 2018
Nog steeds onder invloed van de 11e van de elfde, peters? Overigens willen ze vast een boomgaard, maar een paar fijne supers met 2 woonlagen erboven is ook welkom denk ik.
Henk peters — 15 nov 2018
Wat een zeurpieten die bewoners rondom de Veste. Ik zou een boomgaard met zuurpruimen planten als ik de gemeente was.
Borns Maatje — 15 nov 2018
Die ene bewoner met wie gesproken is over de voorgestelde wijziging zat zeker aan tafel als fractievoorzitter van de grootste partij in de raad?
Bartjens — 15 nov 2018
Helemaal gelijk, Ookdatnog. Het apparatski is onfeilbaar! Bewoners zijn dom. Leg die drukke weg tussen de scholen na de knip er bij en het wordt pas echt ''stads'' gezellig zo'n concentratiepand. Oud Borne of de oude huisartsenpraktijk bij de watertoren, zou beter zijn
Ookdatnog — 15 nov 2018
Toch knap dat er van alles bij wordt gehaald om maar vooral tégen dit plan te zijn. Precies de reden waarom alles zo moeizaam gaat in Nederland. Dat oeverloze geleuter. Van mij mag de toren nog wel 10 meter hoger.

Leg je er vooral bij neer: die toren komt er écht wel.
Hans — 15 nov 2018
De voorgestelde hoogte van 20 meter is nog steeds 10 meter te hoog...

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021