Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten
SLEUTELGEBIED IN AMBITIEUS WONINGPLAN PROVINCIE

Mogelijk toch vierde fase Bornsche Maten

De provincie Overijssel wil serieus werk maken van versneld woningen bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Binnen 10 jaar moeten er 60.000 woningen zijn bijgebouwd. Daarvoor is de blik gericht op gerichte investeringen in sleutelgebieden, zoals de Spoorzone in Zwolle, het Centrumkwadraat en Boulevardzone in Enschede en de Schil van de binnenstad en Keizerlanden in Deventer. Maar ook de Bornsche Maten staat genoemd als een van de mogelijke gebieden waar extra woningen gebouwd kunnen worden.

 

En dat is, gezien de voorgeschiedenis, bijzonder. Een paar jaar geleden moest er een forse streep door de ontwikkelplannen en werd de totale omvang van de nieuwbouwwijk van hogerhand beperkt tot 2.200 woningen, waarbij de geplande vierde fase de prullenbak in kon. Borne kon tegenstribbelen wat het wilde, maar de Provincie was onverbiddelijk. En ook toen er al geluiden uit Den Haag kwamen dat er veel meer gebouwd moest worden bleef de deur bij de Provincie lange tijd op slot. Tot nu dus.

 

'Nog niet rijk rekenen'

“Zo snel kan het soms veranderen”, zegt een verheugde wethouder Martin Velten. “Een paar jaar geleden nog maar zag het er somber uit, maar achter de wolken schijnt de zon.” Ondanks de hoopvolle geluiden toch ook meteen een waarschuwing. “We moeten ons nog niet rijk rekenen. Besprekingen zijn op ambtelijk niveau nu begonnen. Maar de Bornsche Maten is, in tweede instantie, toegevoegd als sleutelproject en dat betekent in ieder geval dat er serieus naar wordt gekeken of de vierde fase met zo’n 450 woningen, toch ontwikkeld mag worden en dat we volledig meedoen in de discussie.”

 

Volgens Velten is het feit dat er in Borne snel gebouwd kan worden een groot voordeel. “In Twente moeten er voor 2030 20.000 woningen bijgebouwd worden. Bovendien speelt mee dat bouwen in de Bornsche Maten een positief effect heeft op de CO2-reductie.” Er is provinciaal een aanjaagteam aan de slag gegaan, die gemeenten professionele ondersteuning kan bieden in het indienen van concrete plannen. “We verwachten in de loop van dit jaar uitsluitsel”, zegt Velten.

 

Historie

De plannen voor de Bornsche Maten stammen uit de tijd van de gemeentelijke herindeling. Bornerbroek ging naar Almelo en Borne kreeg de opdracht om in eerste instantie meer dan 3.000 woningen te bouwen om in de regionale woningbehoefte te voorzien. In 2002 werd er begonnen met het ontwikkelen van een Masterplan. In 2006 verrezen de eerste woningen. Ondertussen veranderde er van alles. De crisis zorgde voor een vertraging in de plannen én de ideeën over hoe er gebouwd moest worden veranderden ook. Liever geen buitengebied opofferen, maar in eerste instantie kijken naar mogelijkheden om binnen de bebouwde kom woningen te realiseren.

 

Muurvast

Dat leidde ertoe dat Borne plotseling werd geconfronteerd met geluiden dat er een streep moest door de plannen van de Bornsche Maten. Aanvankelijk zelfs zou er per direct gestopt moeten worden met bouwen. Daarmee zou Borne met een half afgebouwde wijk blijven zitten én met een enorme financiële strop. Na koortsachtig bestuurlijk overleg bleef de schade enigszins beperkt, maar in totaal meer dan 2.200 huizen mochten er niet komen. En het tempo moest omlaag: 90 woningen per jaar maximaal. En nu zit er dus toch weer beweging in. (AJ)

 

Foto's Bornsche Maten © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ruud Steltenpool — 01 feb 2021
@Niels, auto's zijn inderdaad ruimteslurpers. Fietsen nemen veel minder ruimte in en het feit dat ze veel lichter zijn maakt ook hun infrastructuur veel goedkoper. En zo bespaar je wel CO2.
Frans Spekschate — 29 jan 2021
Ben het helemaal met Jan eens. Het wordt tijd dat bestand van sociale woningen en sociale huurwoningen in Borne flink wordt uitgebreid. Er zijn er al zoveel verdwenen, zie Welemanstraat.
Jan — 29 jan 2021
Als er dan toch gebouwd mag worden: denk eens aan sociale woningbouw voor de jeugd, zonder een rijke pa en ma. Welbions moet betrokken worden bij de plannen.
Niels — 29 jan 2021
Hoe kan het bouwen van een huis bijdragen aan CO2-reductie?
Is ook al eens geanalyseerd of deze toestroom van woningen past bij het centrum. Buiten Corona om zie je op zaterdagen de parkeerplaatsen in het centrum uitpuilen. Past dit plan ook binnen de financiële huishouding van onze gemeente? Extra huizen vraagt ook weer om investeringen in de vorm van infrastructuur en bijkomende zorg-kosten
Ronald — 29 jan 2021
Dan hoop ik dat ze eerst beginnen met extra capaciteit voor de scholen op de bornsche maten.?
Hans Gloerich — 28 jan 2021
De Overijsselse maten worden nooit Bornsche Maten.

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021