Nieuw elan in de raad, maar…
HET OUDE ZEER LIGT OP DE LOER

Nieuw elan in de raad, maar…

Joop Wikkerink, wethouder in Aalten namens de lokale Progressieve Partij aldaar, mag als informateur gaan verkennen wat de nieuwe coalitie in Borne zou gaan kunnen zijn. GB90 nam als grootste partij het voortouw en wil het proces vooral transparant en in gezamenlijkheid oppakken. Uit alle fracties alle lof voor de insteek van het formatieproces en goede voornemens om vooral ‘constructief samen te werken’ en ‘het verleden het verleden te laten’. Het woord ‘vertrouwen’ kwam in alle bijdragen dinsdagavond naar voren. Vertrouwen van de samenleving in het bestuur, maar ook onderling vertrouwen in de gemeenteraad. Het moet allemaal beter.
 

Vertrouwen te repareren

Maar er valt wel wat te repareren. “Niet iedere deuk is weg te poetsen”, zei bijvoorbeeld Karin Scholten (GB90). Leo Graafhuis (VVD) had het over een ‘open zenuw’, refererend aan de rampzalige raadsvergadering van 28 september, toen de heropening van het azc in Azelo uiteindelijk werd afgeschoten. Bo ter Braak (CDA) kwam met excuses voor het optreden van de CDA-fractie die avond. “Het CDA heeft naar eer en geweten het verzoek van het college ingewilligd om het punt van de agenda te halen. Achteraf had dit anders gemoeten.” Karin Scholten vond het maar een ‘wankel stapje richting excuus’ en sneerde het onbegrijpelijk te vinden dat het CDA geen eigen afweging had gemaakt. Kortom, die pijn is er nog.
 

Bezwaren tegen raads- en commissieleden

Ondertussen worden er via de diverse commissies die de geloofsbrieven van raads- en commissieleden onderzoeken, allerlei op- en aanmerkingen geplaatst. Ongekend. Normaal gesproken zijn de bevindingen van die commissies de saaiste onderdelen van het proces. Maar er wordt van alles gevonden van deze en gene. Eerder al mocht Henk van den Berg (Borne-Nu) ineens geen voorzitter van het Borns Carnaval meer zijn, nadat het maar liefst drie raadsperiodes geen probleem was. Nu bleek dat er bezwaren waren tegen het nieuwe raadslid Madeleine Cordova-Bloemhof van het CDA. Zij is politieagente in Enschede en er waren vraagtekens of ze dan wel raadslid kon zijn. Het werd uitgezocht en blijkbaar kan het, maar wel met de afspraken dat ze niet als agent (of ME’er) in Borne ingezet kan worden en ook geen woordvoerder Veiligheid mag zijn.
 

En dan zijn er de commissieleden, die geen raadslid zijn maar wel in de Politieke Beraden mogen aanschuiven en in diverse raadscommissies. En daar waren de pijlen gericht op Jaap Engelsman (GrLi/PvdA), die moest beloven via zijn organisatie die juridische diensten aanbiedt in ieder geval geen zaken met betrekking tot Borne aan te nemen.
 

Sluwe zet van Borne-Nu

Nog opvallender waren de ernstige bezwaren tegen Martin Velten (Borne-Nu en demissionair wethouder) om als commissielid geïnstalleerd te worden. Uiterst wonderlijk, want in theorie zou hij dan kunnen meepraten over zijn eigen besluiten. Maar het was helemaal niet de bedoeling dat hij als commissielid zou fungeren zolang hij nog wethouder was. Waarom dan deze beweging? Dat werd duidelijk toen het raadsvoorstel voor het proces tot collegevorming ter sprake kwam. Daarin stond dat alleen raads- en commissieleden mochten aanschuiven bij de gesprekken met de informateur. GB90 vond dat logisch, ‘want het kan niet zo zijn dat we een gesprek voeren met mensen van buitenaf en daarna met anderen in de raad zitten’.
 

Boosheid bij GrLi/PvdA

Zeer tegen het zere been van GrLi/Pvda. Jan de Vries: “U bepaalt wie wij mogen inzetten. Onze bezwaren daartegen zijn niet serieus genomen. Een valse start!” En dat viel dan weer helemaal niet lekker bij Karin Scholten (GB90), die ervoor koos om er niet op in te gaan, maar wel Bo ter Braak te antwoorden op een soortgelijke vraag, die volgens haar ‘wel netjes’ was. En vervolgens ontplofte zowat Jan de Vries: “Niet netjes? Niet netjes?”
 

Maar het raadsvoorstel kwam erdoor, unaniem akkoord. Wel met een kanttekening van GrLi/PvdA en Borne-Nu over de passage van raads- en commissieleden die alleen aan tafel mogen. Borne-Nu had het echter sluw opgelost door Martin Velten commissielid te maken en verder stilletjes ‘met weinig woorden’ de raadsvergadering te doorlopen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Carla — 09 apr 2022
Het ons kent ons netwerk van grijze heren wordt opgeschud. En dat is flink wennen voor de heren binnen en buiten gemeenteraad en college. Gemeenteraadsleden zijn democratisch gekozen. Alle anderen die bij de informateur willen aanschuiven hebben dit keer pech. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraadsleden hun rol gaan pakken.
Nelis — 08 apr 2022
Karin Scholten dicteert de Raad dat de onderhandelingen gevoerd moeten worden door raads-of commissieleden. Wat een flauwekul. Daar is geen enkele logische reden voor.
Ron Hartman — 06 apr 2022
Het bedrijf Borne met een omzet van ruim 70 miljoen heeft een door de burgers gekozen Raad van Commissarissen van 19 personen. Ze hanteren de dualistische methode? en moeten een profiel opstellen voor de aan te trekken directie (raad van bestuur). Ging het daar (ook) over, of is het fenomeen dualisme nog te lastig?

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022

Hoe zat het CDA in het formatieproces?

Bo ter Braak is aan de ene kant wel blij dat ook het CDA haar verhaal kan doen. “Dat...
20-06-2022

Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA

Vijf dagen na de verrassende move van VVD, CDA en Borne-Nu om dwars op het lopende...
19-06-2022