Geen onderzoek naar nieuw AZC
GRLI/PVDA KAART OPVANG ASIELZOEKERS IN BORNE AAN VIA INITIATIEFVOORSTEL

Geen onderzoek naar nieuw AZC

Het AZC in Azelo gaat sluiten. De gemeenteraad besloot in meerderheid dat het nog langer openhouden van de opvang voor asielzoekers op die plek niet langer acceptabel was, mede vanwege het jojobeleid van het COA en het afnemende draagvlak in de buurt. Maar dat betekent niet dat Borne niet structureel opvang van asielzoekers zou moeten faciliteren, meent in ieder geval GroenLinks/PvdA. In de raadsvergadering van 12 mei kwam de partij met een initiatiefraadsvoorstel om te onderzoeken of er op een andere manier toch een AZC in Borne mogelijk is.

 

Initiatiefvoorstel

Half maart vroeg de partij al aandacht voor de schrijnende toestanden op de Griekse eilanden en stelde de vraag of Borne iets kon doen om de situatie te verlichten. Niet zo zeer om zelf getraumatiseerde jonge vluchtelingen op te vangen, maar wellicht om asielplekken te bieden zodat elders ruimte zou zijn voor deze specifieke problematiek. Burgemeester Jan Pierik meldde toen dat heel toevallig net een vraag van de commissaris van de Koning was binnengekomen om te inventariseren waar en hoe de capaciteitsproblemen van het COA konden worden opgelost. “We waren enthousiast”, vertelt raadslid Bram Donkers. “En we zagen in de Raad ook veel goedkeurende blikken en sympathie.”

 

‘Wat dan wel?’

Afgelopen donderdag gaf Pierik uitleg over een vertrouwelijk memo, dat overigens gewoon openbaar bij de stukken stond, met het antwoord aan de CdK. Kort gezegd kwam het erop neer dat het College geen mogelijkheid zag om op korte termijn een AZC voor minimaal 300 asielzoekers in Borne te huisvesten. Dat was volgens Bram Donkers niet helemaal een antwoord op zijn vraag. Hij wilde immers weten wat Borne dan wél kon doen. Pierik antwoordde dat de algemene asielzoekersproblematiek en de gevolgen van opvang in Nederland vooral een nationale kwestie was en het College vond dat in eerste instantie in Den Haag de kwestie vooral moest worden opgepakt.

 

“Een vreemd antwoord”, vindt Donkers. “Meer dan 35 gemeenten hebben hier wel een uitspraak over gedaan.” De lijstcombinatie vindt dat ook de gemeente Borne humanitaire hulp moet bieden. “De problematiek op de Griekse eilanden is nu nog net zo groot. Het is wat op de achtergrond verdwenen vanwege de coronacrisis, maar de omvang is niet verminderd.” Donkers laat het er echter niet bij zitten en wil in de gemeenteraad de discussie voeren over mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen om een nieuw AZC te vestigen. “Daarvoor staat ons nu geen andere optie open dan een initiatiefraadsvoorstel.” Het initiatiefvoorstel werd gesteund door Voor Borne, D66 en de SP.

 

Op de vraag of dit niet een beetje op gespannen voet staat met het recente raadsbesluit om het AZC Azelo te sluiten, zegt Donkers: “We begrijpen dat de buurt in Azelo na zoveel jaar er wel genoeg van heeft. Maar wij vinden dat een plaats als Borne best een AZC kan hebben en dan moet je daar elders ruimte voor zoeken.”

 

Geen meerderheid

De gemeenteraad besloot in meerderheid niet mee te gaan met het initiatiefvoorstel. Iedereen vond de gedachte sympathiek, onderschreef de meelevendheid met de problematiek van de verweesde kinderen op de Griekse eilanden, maar men had toch wel bezwaar tegen het opnieuw optuigen van een grootschalige opvang, nu net het AZC is gesloten op verzoek van de gemeente. Dat zou moeilijk uit te leggen zijn. Over aantallen werd overigens niet specifiek gesproken. Jan de Vries (GrLi/PvdA) noemde 1 procent van de bevolking (230 asielzoekers), maar gaf uitdrukkelijk aan dat aantallen in overleg met het COA zouden moeten worden afgestemd. Hoe dan ook is er voor welk gesprek met het COA dan ook over een nieuw AZC in Borne geen draagvlak. (AJ)

 

Lees ook de eerdere artikelen: Wat kan Borne bijdragen aan vluchtelingenopvang en Geen grootschalige opvang asielzoekers mogelijk

 

Foto © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 14 mei 2020
En wat nu? Borne bezit nu een pand dat leegstaat en niets opbrengt maar alleen geld kost ... Jammer een gemiste kans!

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021